Głos Weterana i Rezerwisty

Aktualności

 

ZWIASTUN

"Głosu Weterana i Rezerwisty"

numer  (340) Październik 2017

                                                                                                                              

 

 

 

 

  Serdecznie zachęcamy

     naszych Czytelników do lektury październikowego 340-go numeru "Głosu Weterana i Rezerwisty". 

 

Redakcja "GWiR"


                                          Szanowni Czytelnicy i Internauci!

 
     Dokonaliśmy zmiany prezentowania „Głosu Weterana i Rezerwisty” na portalu www.gwir.pl. Każdorazowo, na podstronie „Numer Aktualny” prezentowane są tylko cztery strony okładki oraz spis treści całego numeru.
 
     Ponadto informujemy, że począwszy od numeru lutowego „Głosu Weterana i Rezerwisty”, wprowadziliśmy dodatkowo, nową formę prenumeraty czasopisma zwaną krótko e-gwir.
 
     Osoba zainteresowana zakupem „GWiR” w tej wersji będzie zmuszona wcześniej dokonać opłaty na koncie bankowym Spółki „VETS&ARMY” (adres i numer konta poniżej) oraz podać dokładny adres mailowy, na który należy przesłać całe czasopismo, jako pliki PDF.
     Po otrzymaniu wpłaty na wskazany adres mailowy zostanie niezwłocznie przesłane czasopismo. Cena e-wydania „Głosu Weterana i Rezerwisty” wynosi miesięcznie 2,50 zł. (kwartalnie - 7.50 zł, półrocznie - 15 zł oraz rocznie - 30 zł).
    

VETS & ARMY Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 17/19 bl. 1, 03-446 Warszawa


Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna,

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;

nr: 46 2030 0045 1110 0000 0170 6380


Świdnickie uroczystości z okazji Dnia Sapera oraz 75. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej

 16 kwietnia br. w Świdnicy uczczono rocznicę rozpoczęcia operacji forsowania Odry i Nysy podczas II wojny światowej. Uroczystość odbyła się pod Pomnikiem Sapera, który został odnowiony w 2010 r. m.in. z inicjatywy ppłk. w stanie spoczynku Tadeusza Bortnika – prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – Koła Ziemi Świdnickiej. 

Czytaj więcej »

Kolejne przyjęcia w Kole Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP przy DGW

 Zebranie 13 listopada 2014 r. miało szczególny charakter. Na wstępie zebrani uczcili chwilą ciszy pamięć zmarłego dnia 1 listopada br. płk. dr. Mieczysława Walentego Respondka.

Czytaj więcej »

FISKUS CZEKA NA TWÓJ PIT, A ZWIĄZEK I FUNDACJA NA 1%

 Ponad 11,5 mln osób przekazało organizacjom pożytku publicznego swój 1 proc. podatku w czasie rozliczeń z fiskusem za 2012 r. To najwięcej w historii. Dzięki temu na konta ponad 7 tys. organizacji(OPP)  wpłynęła rekordowa kwota  - 480 mln zł.

Czytaj więcej »

KU WIADOMOŚCI NASZYM ELITOM I IPN

 Nawet ja jako zwykły oficer KW wówczas Wojskowej Służby Wewnętrznej, która przez obecne elity solidarnościowe jest traktowana jako struktura przestępcza mam wymierne zasługi dla Polski o , których mało kto wie.

Czytaj więcej »

„Ręka w rękę z Hitlerem” ale czy tylko jedna ręka? A kto z Leninem i przeciwko Polsce nawet bez Hitlera ale z jego następcami?

 Daniel Korbel w „Przeglądzie” (nr 49/727 z dnia 2-8. 12. 2013 r.) zamieścił artykuł „Ręka w rękę z Hitlerem”. Dotyczy on Śląska Cieszyńskiego a głównie Zaolzia oraz Spisza i Orawy. Zasadnicze tezy autora są następujące. Po pierwszej wojnie światowej istniał spór o granice między Polską a Czechosłowacją. Obydwa kraje miały argumenty na swoją korzyść. Ostatecznie po uzgodnieniach w Spa, decyzją Rady Ambasadorów z 28 lipca 1920 r. zrezygnowano z plebiscytu i arbitralnie wyznaczono granicę. 

Czytaj więcej »

PUCK PIERŚCIENIEM NAZNACZONY

 Z okazji 94. rocznicy zaślubin Polski z morzem 10 lutego, jak co roku, na puckim rynku zgromadziło się wiele osób. Udział w uroczystości wzięła kompania reprezentacyjna oraz orkiestra Marynarki Wojennej, liczne poczty sztandarowe, przedstawiciele policji, straży granicznej, strażaków, członków kół Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, harcerze, młodzież szkolna, przedstawiciele władz lokalnych i wojewódzkich.

Czytaj więcej »

Pamiętajmy o Nich!

 W grudniu 2008r. w GWiR wydrukowano mój artykuł pt. „Coraz trudniej”, w sprawie napotykanych kłopotów z kandydatami na prezesów różnych szczebli Związku, przed każdą kampanią wyborczą. Mówiłem… ”W ostatnich latach nasze szeregi poważnie się skurczyły, wielu prawdziwych działaczy odeszło na zawsze, innym przybyło za dużo lat, u innych już zdrowia brak, chęci są, tylko możliwości nie te”… W innym miejscu dodaję „Prawdziwi działacze – społecznicy nie stoją w kolejce i nie czekają na propozycje”. I to wszystko prawda!

Czytaj więcej »

XII EDYCJA ZAWODÓW SPORTOWO-OBRONNYCH ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

 W dniu 29 sierpnia br. na obiektach 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Wesołej odbyły się tradycyjne XII Centralne Zawody Sportowo-Obronne Żołnierzy Rezerwy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. 

Czytaj więcej »

Uroczystość odznaczenia sztandaru 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

  Uroczystość przeprowadzono z okazji Święta Lotnictwa. Złotą odznakę „Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” przyłączyli do drzewca sztandaru jednostki wojskowej Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP ppłk Adam Lipert 

Czytaj więcej »