Głos Weterana i Rezerwisty

Forum

Szanowny Czytelniku i Internauto!

 

Na stronach „FORUM” każdy głos jest tylko indywidualnym poglądem każdego członka związku lub osoby zabierającej głos w sprawach, z którymi pragnie publicznie się podzielić.
Życzymy wszystkim, aby każdy głos spotkał się z szerokim zainteresowaniem i żywym oddźwiękiem, aby dyskusja rozwijała się i przynosiła satysfakcję każdemu przedstawiającemu określony pogląd i dzielącemu się swą refleksją.
 
Ponadto informujemy, że aby zabrać głos, wyrazić swoją opinię, zgłosić problem lub po prostu porozmawiać z innymi osobami prosimy przejść na podstronę „Napisz do nas”, napisać treść swojej wypowiedzi, wpisać do jakiego działu winna być dołączona i wysłać automatycznie do naszej redakcji.
Można również treść swojej wypowiedzi przesłać drogą mailową na adres: magdak.gwir@onet.pl
 
Wypowiedzi na „Forum” pozostają własnością ich autorów i redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Redakcja „Głosu Weterana i Rezerwisty” zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania i adiustowania nadesłanych materiałów oraz dokonywania ewentualnych zmian wypowiedzi w przypadku używaniu niewłaściwych słów, terminów, publikując artykuły nie zawsze podziela zdanie autorów.
  Redakcja „GWiR”

ROTA PRZYSIĘGI ŻOŁNIERSKIEJ w latach 1794-1992

 Wierność naszej Ojczyźnie, od wieków, tkwi w sercu każdego Polaka. W przeszłości wierność ta była wyrażana w różny sposób, od składania hołdu - księciu, królowi - do gotowości świadczenia w każdej chwili służby wojskowej w obronie granic i wolności narodowej. Nie były to jednak teksty uregulowane prawnie, a ich wygłaszanie często nie miało charakteru publicznego.

Czytaj więcej »

Wojsko Polskie Rzeczpospolitej Ludowej

Wojsko Polskie było dziełem polskiej lewicy. Od swych narodzin spełniało funkcję zewnętrzną i wewnętrzną, prowadząc walkę z siłami zbrojnymi hitlerowskich Niemiec o wyzwolenie kraju z pod okupacji niemieckiej oraz aktywnie uczestnicząc w odbudowie i dalszym rozwoju Polski. W walce u boku Armii Czerwonej wniosło liczący się wkłąd w zwycięstwo nad Niemcami w II wojnie światowej.

Czytaj więcej »

Dlaczego jestem Katolikiem?

Podejmując próbę odpowiedzi na tak postawione pytanie przypomnę zapis Statutu ZŻWP.par.7

1. Związek w swej działalności zachowuje neutralność partyjną i zasadę tolerancji światopoglądowej.

2. Przynależność do Związku nie ogranicza prawa jego członków jako obywateli do działalności w legalnie funkcjonujących w kraju partiach politycznych, jak również do przynależności do związków wyznaniowych.

3. Związek i jego członkowie maja prawo wypowiadać się w sprawach publicznych

Czytaj więcej »