Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 7 (181) Rok XXIII Lipiec 2004 rok