Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 10 (184) Rok XXIII Październik 2004 rok