Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 4 (190) Rok XXIV Kwiecień 2005 rok