Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 8 (194) Rok XXIV Sierpień 2005 rok