Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 9 (195) Rok XXIV Wrzesień 2005 rok