Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 8 (206) Rok XXV Sierpień 2006 rok