Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 9 (207) Rok XXV Wrzesień 2006 rok