Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 6 (252) Rok XXIX Czerwiec 2010


SPIS TREŚCI

„Głosu Weterana i Rezerwisty”  Czerwiec 2010 rok

 

    

SŁOWO PREZESA  - str. 1

     ZDANIEM SKARBNIKA
     Światełko w tunelu - str. 1

     Kandydaci do tytułu „Człowiek Związku Roku 2009” - str. 2
     KUPON do głosowania na „Człowieka Związku Roku 2009” - str. 2

     SZKOLENIE SKARBNIKÓW Zarządów Wojewódzkich i Rejonowych - str. 3 ÷ 4

     KALEJDOSKOP - str. 3 ÷ 5

     PODZIĘKOWANIE - str. 4

     JESTEŚMY I PAMIĘTAMY
     Polscy i rosyjscy kombatanci wspólnie obchodzili Dzień Zwycięstwa - str. 5 ÷ 7

     SERWIS INFORMACYJNY
     Krosno Odrzańskie - str. 7
     Objęli władzę w Kole nr 9. Chwała Podoficerom - str. 7

     LISTY I TELEGRAMY
     Szanowni Państwo - str. 8
     Wątpliwości wdowy - str. 8
     Defilada Zwycięstwa w 65. rocznicę rozgromienia hitlerowskich Niemiec 1945 r. - str. 8

     LUDZIE ZWIĄZKU
     Witamy w ZBŻZiOR WP 85-latka - str. 8
     „50 Letni Młodzian” w ZBŻZiOR WP - str. 8 ÷ 9
     Słowo o Prezesie Koła nr 6 w Gałkówku - str. 9
     Z wizytą u Jubilata - str. 9
     Podwójny Jubileusz Kolegi Ireneusza - str. 9 ÷ 10
     93-letni nestor Marynarki Wojennej Mieczysław Gałęzowski - str. 10

     Z ŻYCIA ZWIĄZKU
     Zawody Strzeleckie Koła nr 9 ZBŻZiOR WP w Krośnie Odrzańskim - str. 11
     ZW Związku i LOK w Lublinie - str. 11
     16 Kwietnia w Warszawie - str. 11 ÷ 12
     Podwójnie Porażająca Tragedia! - str. 12

     FORUM
     Pierwszy cel Związku obrona Czci, Honoru i Godności Polskiego Żołnierza - str. 12 ÷ 13
     Piszmy więcej wspomnień - str. 13
     Komu służył płk Ryszard Kukliński? (2) - str. 14
     Ludzie opamiętajcie się! - str. 14 ÷ 15

     HISTORIA
     Z udziałem kpt. Ignacego Skowrona Obrońcy Westerplatte - str. 15
     Spotkanie po latach - str. 15
     Ludobójstwo w Hucie Pieniackiej - str. 16
     Wokół „WISŁY”. Z historycznej perspektywy - str. 16 ÷ 17
     Co wiemy o deportacji Polaków - str. 17 ÷ 18
     65. rocznica forsowania Odry (16÷ 20.IV.1945) - str. 18
     Pamięci polskich lotników - str. 19
     Czy tak było i dlaczego o tym nie piszemy? - str. 19

     STOWARZYSZENIA
     Ważna rocznica - str. 19 ÷ 20
     Ostatnia wizyta ministra na Opolszczyźnie - str. 20
     Ciechocińska Galeria „Pod dachem nieba” - str. 21

     WETERANI A ŚWIAT
     Aktor i poeta, którego wszyscy kochali - str. 21
     Przestańmy wreszcie „siekać” - str. 22

     NASZE ZDROWIE
     Jak żyć z alergią - str. 22 ÷ 23
     Debata o opiece zdrowotnej nad kombatantami - str. 23

     NASZ APEL - str. 23

     Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 24 ÷ 26

     PRAWO
     Zakres i rola nadzoru sądowego i administracyjnego nad działalnością Stowarzyszenia - str. 27

     KĄCIK POEZJI - str. 27

     KRZYŻÓWKA - str. 28Szanowni Czytelnicy i Internauci!

 
     Dokonaliśmy zmiany prezentowania „Głosu Weterana i Rezerwisty” na portalu www.gwir.pl. Każdorazowo, na podstronie „Numer Aktualny” prezentowane są tylko cztery strony okładki oraz spis treści całego numeru.
 
     Ponadto informujemy, że począwszy od numeru lutowego „Głosu Weterana i Rezerwisty”, wprowadziliśmy dodatkowo, nową formę prenumeraty czasopisma zwaną krótko e-gwir.
 
     Osoba zainteresowana zakupem „GWiR” w tej wersji będzie zmuszona wcześniej dokonać opłaty na koncie bankowym Spółki „VETS&ARMY” (adres i numer konta poniżej) oraz podać dokładny adres mailowy, na który należy przesłać całe czasopismo, jako pliki PDF.
     Po otrzymaniu wpłaty na wskazany adres mailowy zostanie niezwłocznie przesłane czasopismo. Cena e-wydania „Głosu Weterana i Rezerwisty” wynosi miesięcznie 2,50 zł. (kwartalnie - 7.50 zł, półrocznie - 15 zł oraz rocznie - 30 zł).
    

VETS & ARMY Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 17/19 bl. 1, 03-446 Warszawa


Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna,

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;

nr: 46 2030 0045 1110 0000 0170 6380