Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 1 (247) Rok XXIX Styczeń 2010 rok