Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 2 (248) Rok XXIX Luty 2010 rok


SPIS TREŚCI
„Głosu Weterana i Rezerwisty” Luty 2010 rok     Słowo Prezesa  - str. 1
     Rzecznik Prasowy - Plany i zamierzenia - str. 1 ÷ 2
     Kalejdoskop - str. 2 ÷ 6

     ZDANIEM SKARBNIKA
     Składki członkowskie - str. 3

     LUDZIE ZWIĄZKU
     Nasz dostojny jubilat - str. 4
     Szliśmy do Polski - str. 4 ÷ 5
     Mundur żołnierza nie stracił u mnie szacunku - str. 5 ÷ 6
     Kapral Wiktor Hapunik - str. 6

     PO VIII ZJEŹDZIE
     W Kielcach narady i zebrania - str. 6 ÷ 7
     Dokonania w Łódzkim Zarządzie Wojewódzkim - str. 7

     LISTY I TELEGRAMY
     Życzenia z Poznania - str. 8
     Prostackie Balangi - str. 8

     W KOŁACH I ZARZĄDACH
     Gratulacje i życzenia kolejnych rocznic - str. 8
     Jaki Zarząd takie Koło - str. 8

     WOJSKO
     Święto 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Romualda Traugutta - str. 8
     W Elblągu żołnierskie spotkanie - str. 9 ÷ 10
     Trzy żołnierskie pokolenia - str. 10
     Artystyczne występy seniorów - str. 11

     TRYBUNA
     Czy oni są nam naprawdę potrzebni? - str. 11 ÷ 12

     ROZMOWA MIESIĄCA
     O pojednaniu Wojska Polskiego z narodem rozmawiamy z płk St. Tomczykiem - str. 12 ÷ 13

     Z NOTATNIKA GENERAŁA KISZCZAKA
     Trudne rozmowy … (3) - str. 13

     SERWIS INFORMACYJNY ZWIĄZKU
     Spotkanie w Ministerstwie Obrony Narodowej - str. 14
     Posiedzenie Komisji Społecznej Zarządu Głównego ZBŻZiOR WP - str. 14 ÷ 15
     Inauguracyjne posiedzenie Komisji Historycznej Zarządu Głównego ZBŻZiOR WP - str. 15
     Uczcili 65 rocznicę Wyzwolenia Warszawy - str. 15 ÷ 16

     HISTORIA
     Obserwacje z USA Jałta albo gorzej - str. 16 ÷ 17
     Dzielna Rodaczka z Wołynia - str. 17 ÷ 18
     Rakietyzacja artylerii - str. 18

     WETERANI A ŚWIAT
     Ile ludności liczy Wietnam? - str. 18
     Czy aby ku lepszemu …? - str. 19

     NASZE ZDROWIE
     Człowiek uzdrawia się sam - str. 19 ÷ 20
     Moja kuracja czosnkowa - str. 20
     Komisja Socjalno-Zdrowotna VIII Kadencji Zarządu Głównego ZBŻZiOR WP - str. 21
     Nasz apel - str. 21

     PRAWO
     Fiskus czeka na twój PIT, a Związek i Fundacja na 1 % (II) - str. 21 ÷ 23
     W sprawie 1 % na OPP - str. 23

     Z ŻAŁOBNEJ KARTY
     Z żałobnej karty - str. 24 ÷ 27
     Opiekunowie miejsc pamięci narodowej - str. 27

     KĄCIK POEZJI - str. 27

     KRZYŻÓWKA - str. 28

 
    

Szanowni Czytelnicy i internauci!

 
     Dokonaliśmy zmiany prezentowania „Głosu Weterana i Rezerwisty” na portalu www.gwir.pl. Każdorazowo, na podstronie „Numer Aktualny” prezentowane będą tylko cztery strony okładki oraz spis treści całego numeru.
 
     Ponadto informujemy, że począwszy od numeru lutowego „Głosu Weterana i Rezerwisty”, wprowadziliśmy dodatkowo, nową formę prenumeraty czasopisma zwaną krótko e-gwir.
 
     Osoba zainteresowana zakupem „GWiR” w tej wersji będzie zmuszona wcześniej dokonać opłaty na koncie bankowym Spółki „VETS&ARMY” (adres i numer konta poniżej) oraz podać dokładny adres mailowy, na który należy przesłać całe czasopismo, jako pliki PDF.
     Po otrzymaniu wpłaty na wskazany adres mailowy zostanie niezwłocznie przesłane czasopismo. Cena e-wydania „Głosu Weterana i Rezerwisty” wynosi miesięcznie 2,50 zł. (kwartalnie - 7.50 zł, półrocznie - 15 zł oraz rocznie - 30 zł).
    

VETS & ARMY Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 17/19 bl. 1, 03-446 Warszawa


Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna,

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;

nr: 46 2030 0045 1110 0000 0170 6380