Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 5 (251) Rok XXIX Maj 2010 r.


 SPIS TREŚCI

„Głosu Weterana i Rezerwisty” Maj 2010 rok

 

 

     IX NADZWYCZAJNY KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW ZBŻZiOR WP - str. 1

     Apel Delegatów IX Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów ZBŻZiOR WP - str. 1

     SŁOWO PREZESA  - str. 2

     Posiedzenie Zarządu Głównego ZBŻZiOR WP - str. 2

     Tytuł „Człowieka Związku Roku 2009” dla płk. Bronisława Jakimowicza - str. 3
     250 Egzemplarzy na 15-lecie „Głosu...” - str. 3

     KALEJDOSKOP - str. 3 ÷ 10

     Urodzinowe Mini Refleksje - str. 4
     Do dyskusji na XII Sejmiku - str. 4  

     LISTY I TELEGRAMY
     Paradoksem - str. 5
     Ile za wynajem lokali? - str. 5
     Problemy korespondenta - str. 5
     Łukasza Kuźmicza e-mail pocieszenia - str. 5
     Zapomniani wynalazcy - str. 6
     Nie zapominamy o znaczeniu tradycji orężnych - str. 6
     Dziękujemy za pamięć - str. 6
     Komitet organizacyjny spotkania - str. 6

     KOMENTARZ
     Honor - str. 7

     Z ŻYCIA ZWIĄZKU
     Zjednoczenie Kół w Sanoku - str. 7 ÷ 8
     Pomoc rodzicom - str. 8
     Nadal w czołówce - str. 8 ÷ 9
     Powyborcza integracja - str. 9 ÷ 10
     O Afganistanie w Gdańsku - str. 10
     Podsumowali Zarząd - str. 11

     LUDZIE ZWIĄZKU
     Żołnierska droga Jana Skowrona kombatanta, dyplomaty, artysty - str. 11 ÷ 12
     Podpora naszego Koła nr 43 - str. 12
     Nasz jubilat Piotr - str. 12
     Zasłużony dla ZWM - str. 12

     POLEMIKI
     Pod adresem tych, co grają Kuklińskim - str. 13

     FORUM
     Rocznice, a jakie różnice (3) - str. 13 ÷ 14

     CZAS WSPOMNIEŃ
     Garść wojennych wspomnień - str. 15 ÷ 17
     Na Dzień Zwycięstwa – żołnierskie wspomnienia - str. 17 ÷ 18

     HISTORIA
     Kołobrzeskie rocznice - str. 18 ÷ 19
     Bój o Kołobrzeg - str. 19
     Ostatnie przesłanie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego - str. 19 ÷ 20
     Samozagłada floty niemieckiej - str. 20

     Z NOTATNIKA GENERAŁA KISZCZAKA
     Postąpiłbym tak samo (5 - ostatni) - str. 21 ÷ 22

     WETERANI A ŚWIAT
     Papież, Kardynał i pogrzeb na Wawelu - str. 22 ÷ 23
     Już nie ten wzrok … - str. 23 ÷ 24

     NASZE ZDROWIE
     Zakażenie dróg moczowych - str. 24

     NASZ APEL - str. 24

     Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 25 ÷ 27

     PRAWO - str. 27

     KĄCIK POEZJI - str. 27

     KUPON do głosowania na „Człowieka Związku Roku 2009” - str. 28

     Apel - str. 28

     KRZYŻÓWKA - str. 28

  

 

Szanowni Czytelnicy i internauci!

 
     Dokonaliśmy zmiany prezentowania „Głosu Weterana i Rezerwisty” na portalu www.gwir.pl. Każdorazowo, na podstronie „Numer Aktualny” prezentowane są tylko cztery strony okładki oraz spis treści całego numeru.
 
     Ponadto informujemy, że począwszy od numeru lutowego „Głosu Weterana i Rezerwisty”, wprowadziliśmy dodatkowo, nową formę prenumeraty czasopisma zwaną krótko e-gwir.
 
     Osoba zainteresowana zakupem „GWiR” w tej wersji będzie zmuszona wcześniej dokonać opłaty na koncie bankowym Spółki „VETS&ARMY” (adres i numer konta poniżej) oraz podać dokładny adres mailowy, na który należy przesłać całe czasopismo, jako pliki PDF.
     Po otrzymaniu wpłaty na wskazany adres mailowy zostanie niezwłocznie przesłane czasopismo. Cena e-wydania „Głosu Weterana i Rezerwisty” wynosi miesięcznie 2,50 zł. (kwartalnie - 7.50 zł, półrocznie - 15 zł oraz rocznie - 30 zł).
    

VETS & ARMY Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 17/19 bl. 1, 03-446 Warszawa


Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna,

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;

nr: 46 2030 0045 1110 0000 0170 6380