Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 1 (259) Rok XXX Styczeń 2011 rok


SPIS TREŚCI

"Głosu Weterana i Rezerwisty" Styczeń 2011 roku

 

SŁOWO PREZESA - str. 1

CZEGO SOBIE I INNYM ŻYCZYMY - str. 1

ZDANIEM SKARBNIKA

W ODPOWIEDZI NA LISTY - str. 2

Z WIZYTĄ W BIURZE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO - str. 2

WOKÓŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO - str. 3

NIE CZEKAJ, ZGŁOŚ JUŻ TERAZ KANDYDATÓW NA "CZŁOWIEKA ZWIĄZKU ROKU 2010" - str. 4

Z SEKRETARZEM GENERALNYM ZG ZŻWP O ZAMIERZENIACH W 2011 ROKU - str. 5

ŚWIADCZENIA SOCJALNE EMERYTOM I RENCISTOM WOJSKOWYM I ICH RODZINOM - str. 5

OBRADOWAŁO PREZYDIUM ZG - str. 6

ZAMACH NA DZIAŁKI. USTAWA O RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH ZASKARŻONA DO TRYBUNAŁU KOSTYTUCYJNEGO - str. 6

BYŁEM W SĄDZIE - str. 7

 LISTY I TELEGRAMY

SKOŃCZYŁ SIĘ ROK 2010 - str. 8

SZANOWNY PANIE REDAKTORZE, DRODZY CZYTELNICY! - str. 8

 Z ŻYCIA ZWIĄZKU

O 30-LECIU ZWIĄZKU W KIELCACH - str. 8-9

NOWE ZADANIA STATUTOWE NA PODBESKIDZIU - str. 8

W POŁOWIE KADENCJI ZMIANY WE WŁADZACH KOŁA? - str. 10

PREZENTACJA KRONIKI KOŁA NR 39 - str. 10

CZŁONKOWIE ZŻWP NIE TYLKO O SWOICH PROBLEMACH - str. 11

Z ŁOMŻY POD LENINO - str. 11

ZWIĄZEK CZEKA NA ŻOŁNIERZY. O ODMŁADZANIU SZEREGÓW W "KRONICE BESKIDZKIEJ" - str. 11

W JAWORZE - str. 12

BABIMOST ŻYJE WSPOMNIENIAMI I TRADYCJĄ - str. 12

LEKARZ NA ZEBRANIU - str. 12

SPOTKANIE Z PEŁNOMOCNIKIEM MON DS. KOBIET - str. 12

 KALEJDOSKOP - str. 8-9

LUDZIE ZWIĄZKU

90 LAT PUŁKOWNIKA EDMUNDA PUCHALSKIEGO - str. 13

PASJONAT TRADYCJI - str. 13

FOTOGRAFA PRZY TYM NIE BYŁO - str. 13

NASZ SZANOWNY "DOKTOR" - JUBILAT - str. 14

SYN PUŁKU - ZWIĄZKOWY DZIAŁACZ - str. 14

NASZ OSIEMDZIESIĘCIOLATEK Z POZNANIA - str. 14

 30 LAT ZWIĄZKU

PIONIERZY ZWIĄZKU Z WOJEWÓDZTWA STOŁECZNEGO - str. 15

SZUKAMY PIONIERÓW ZWIĄZKU. PUŁKOWNIK EDWARD KOPIOWSKI - str. 15

NASZE 30-LECIE . KTO PIERWSZY W WIELKOPOLSCE - str. 16

WOJSKO

W KOSZALINIE: DEFILADA ORAZ NOWY PREZES STOWARZYSZENIA ŻOŁNIERZY 8 DYWIZJI - str. 17

Z UDZIAŁEM OPOLSKIEJ BRYGADY - str. 17

FORUM

WYRÓWNAĆ SZANSĘ - NIC WIĘCEJ - str. 18

CZY O TAKI WZORZEC PATRIOTYCZNEJ POSTAWY NAM CHODZI? - str. 18

ŻOŁNIERSKA PAMIĘĆ O ZAPOMNIANEJ HISTORII - str. 18

POLITYKA - str. 19

POLSKIE MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEJ NRD - str. 19

 STOWARZYSZENIA

KLUB GENERAŁÓW WP PONOWNIE WYBRAŁ PREZESEM GEN. BRYG. ROMANA HARMOZĘ - str. 20

JUBILEUSZ KRAKOWSKIEGO POROZUMIENIA - str. 20

SIEDMIU SPOD LENINO - str. 21

SYNOWIE PUŁKU W CIECHOCINKU - str. 21

OBELISK W NOWYM KRAMSKU - str. 21

WETERANI A ŚWIAT

 W NOWYM ROKU, WSPOMNIENIE SPRZED ĆWIERĆ WIEKU - str. 22

WKROCZYLIŚMY W DRUGĄ DEKADĘ - str. 22

 NASZE ZDROWIE

JEDZIEMY "DO WÓD" PO ZDROWIE (2) - str. 23

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 24 - 26

WARTO PRZECZYTAĆ  - str. 27

KĄCIK POEZJI - str. 27

KRZYŻÓWKA - str. 28