Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 7 (265) Rok XXX Lipiec 2011 rok


SPIS TREŚCI

„Głosu Weterana i Rezerwisty”  Lipiec 2011 rok

SŁOWO PREZESA - str. 1

30 LAT DZIALALNOŚCI BARDZO NAS ZBLIŻYŁO - str. 2-3

JUBILEUSZOWE REFLEKSJE - str. 4-5

OPIEKA SPECJALNA (PALIATYWNA) ZŻWP W LATACH 1993-2010 - str.5-6

Z PUSTEGO I SALOMON NIE NALEJE - str. 6

WYNIKI ANKIETY KOMISJI SOCJALNO-ZDROWOTNEJ - str. 6-7

JUBILEUSZ

NA 30-LECIE SZTANDAR DLA ŁODZI - str. 7-8

NIECODZIENNA UROCZYSTOŚĆ W LUBLINIE - str. 8

BIESZCZADZKI ZWIĄZEK I JEGO PATRONI - str. 8-9

MEDAL OD HONOROWEGO PREZESA - str. 9

GDYŃSKIE KOŁO IM. PŁK FR. KUBACKIEGO - str. 9

JAK ŚWIĘTOWALIŚMY W KOŁACH. 80-CIOLATKOWIE W WITKOWIE - str. 10

W WEJHEROWIE - str. 10

W JEDNYM HELSKIM KOLE NR 3 - str. 10

KOŁO NR 3 IM. 9 DDP W BIAŁYMSTOKU - str. 10

ŚWIĄTECZNIE O KOLE IM. BOHATERÓW KARPACKIEJ BRYGADY WOP W NOWYM SĄCZU - str. 11

ŚWIĘTOWALI - str. 11

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

WITAM REDAKTORÓW - str. 12

DOKONANIA ŁÓDZKICH "LEKARZY" - str. 12-13

DRUGIE URODZINY KOŁA NR 34 - str. 13-14

HISTORIA SALI TRADYCJI POMORSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO W GDAŃSKU - str. 14

LUDZIE ZWIĄZKU   

WIELKOPOLANIN SERCEM ODDANY PODLASIU - str. 15

PODWÓJNY JUBILEUSZ CHORĄŻEGO JÓZEFA PARTY - str. 15

JUBILAT BRONEK Z LUBLINA - str. 15

90 LAT PUŁKOWNIKA EDMUNDA DOMAŃSKIEGO - str. 16

WSPOMNIENIA

Z GENERAŁEM JARUZELSKIM NA KLONOWEJ - str. 16-17

STOWARZYSZENIA

15-LECIE KLUBU GENERAŁÓW WOJSKA POLSKIEGO - str. 17-18

W HOŁDZIE INWALIDOM WOJENNYM - str. 18

FORUM

MAJĄ BYĆ WETERANAMI, A NIE KOMBATANTAMI - str. 19

SZANUJMY PRZYJACIÓŁ I NIE POPIERAJMY WROGÓW - str. 19-20

 HISTORIA ZANURZONA W FAŁSZU - str. 20-21

O WYOBRAŹNI - str. 21-22

PAMIĘĆ

SZLAKIEM BIESZCZADZKICH POMNIKÓW I CMENTARZY - str. 22-23

WETERANI, A ŚWIAT

KSIĘŻNA ALICJA, TEŚCIOWA SS-MANA, BOHATERKA - str. 23

NASZE ZDROWIE

OWADY MOGĄ BYĆ NIEBEZPIECZNE - str. 24-25

 PLACKI ZIEMNIACZANE INACZEJ - str. 25

ŻAŁOBNA KARTA - str. 25-27

PRAWO - str. 27

KĄCIK POEZJI - str. 27

KRZYZÓWKA - str. 28