Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 8 (266) Rok XXX Sierpień 2011 rok


SPIS TREŚCI

„Głosu Weterana i Rezerwisty”  Sierpień 2011 rok

SŁOWO PREZESA - str. 1

LUDZIE ZWIĄZKU

JUBILEUSZ SEKRETARZA GENERALNEGO W MACIERZYSTYM KOLE - str. 2

50 PIĘKNYCH LAT - str. 2

SKĄD NASZ RÓD - str. 3

PŁK KAZIMIERZ POTOCKI ZASŁUŻONY JUBILAT - str. 3

SPECJALISTA OD PRZEPRAW WODNYCH. 85-LECIE PŁK HENRYKA GĄTARZA - str. 4

JUBILAT CHORĄŻY MAKSYMILIAN KORBEL - str. 4

JUBILEUSZ

30 LAT W BIAŁEJ PODLASKIEJ - str. 4

JUBILEUSZ Z UDZIAŁEM DOWÓDCY COP - str. 5

W KOLE "KADROWCÓW" - str. 5

TAKIEGO ŚWIĘTA JESZCZE NIE BYŁO - str. 6

Z UDZIAŁEM MARSZAŁKA I PREZYDENTA... - str. 6

GLIWICKIE 30-LECIE - str. 7

BYLI ŻOŁNIERZE SILNI DUCHEM - str. 8

PRZEMYŚL ŚWIĘTOWAŁ - str. 8

TRADYCYJNIE W KALISZU - str. 8

W ŁÓDZKIEJ AWANGARDZIE - str. 9

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

PIERWSZY ZWIĄZKOWY SZTANDAR - str. 9

UZNANIE RADY MIASTA GDYNI DLA NASZEGO ZWIĄZKU - str. 10

ŚRODOWISKOWE ODNIESIENIA SPOŁECZNE - str. 10

CHCĄ BYĆ MISTRZAMI - str. 11

SPORT OBRONNY. LIGA STRZELECKA W PRZEMYŚLU - str. 11

FORUM

PANIE PREZESIE. A MOŻE ZWIĄZEK ZORGANIZUJE KONKURSY? - str. 12

TROSZKĘ INNE SPOJRZENIE - str. 12

KRESOWANIE DOMAGAJĄ SIĘ PRAWDY - str. 12

MYŚLENIE W KATEGORIACH ZAŚCIANKA - str. 13

DEESBEKIZACJA. MIĘDZY NAMI ŻOŁNIERZAMI... - str. 14

 RATUJMY SWOJĄ I POLSKI HISTORIĘ - str. 14

STOWARZYSZENIA

BLIŻEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - str. 15

ROSYJSKIE MEDALE DLA POLSKICH KOMBATANTÓW - str. 15

KAWALEROWIE VIRTUTTI MILITARII  str. 16

ZWIĄZKOWY DZIEŃ ZWYCIĘSTWA - str. 16

WOJSKO

50 LAT 5 DYWIZJONU RAKIETOWEGO OBRONY POWIETRZNEJ - str. 17

HISTORIA

66. ROCZNICA FORSOWANIA ODRY W SIEKIERKACH - WIELKA LEKCJA SZACUNKU I HISTORII - str. 17

KU PAMIĘCI POMORDOWANYCH POLAKÓW - str. 18

65 LAT TEMU - 3X TAK (UDZIAŁ ŻOŁNIERZY WP W REFERENDUM) - str. 19

POWTÓRKA HISTORII W BYDGOSZCZY - str. 20

POWRÓT KROSNA ODRZAŃSKIEGO DO MACIERZY - str. 20

CZY ZNAMY DOBRZE HYMN NARODOWY? - str. 21

WSPOMNIENIA

Z GENERAŁEM NA KLONOWEJ (CZ. II) - str. 22

WETERANI A ŚWIAT

MAGIA MARII TERESY CZYLI "KISZCZAKOWEJ" - str. 23

MŁODZIEŻY KU PRZESTRODZE - str. 24

NASZE ZDROWIE

CHOROBA PARKINSONA - str. 25

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 25-27

KĄCIK POEZJI - str. 27

KRZYZÓWKA - str. 28