Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 11 (269) Rok XXX Listopad 2011 rok


SPIS TREŚCI

„Głosu Weterana i Rezerwisty”  Listopad 2011 rok

SŁOWO PREZESA - str. 1

PAMIĘTAMY - str. 1

OD WYDAWCY - str. 2

ECHA SEJMIKU

 W SPRAWIE "GŁOSU WETERANA I REZERWISTY" - str. 2

CO DALEJ Z SEJMIKIEM - str. 2

JUBILEUSZ 30-LECIA ZŻWP

 W KLUBIE GARNIZONOWYM - str. 3

Z POLITYKAMI PRZY GROCHÓWCE - str. 3

ZAWODY STRZELECKIE - str. 3

DNI DZIAŁKOWCA ROD "KRĘPA ROSA" - str. 4

ODZNACZENIA I POEZJA NA DZIAŁKACH - str. 4

W JABŁONNEJ I LEGIONOWIE - str. 5

UROCZYSTOŚĆ POD CZUJNYM OKIEM MEDIÓW - str. 5

W ŚWIĄTCZNEJ ATMOSFERZE - str. 6

POMAGAĆ MIMO WSZYSTKO - str. 6

DZIEŃ WETERANA U INWALIDÓW - str. 7

JUBILEUSZ Z "RIWIERĄ" - str. 7

SKWER IM. WOJSK OCHRONY POGRANICZA - str. 8

WIOSŁA I KRYSZTAŁOWE PUCHARY - str. 8

TRZY POKOLENIA OBROŃCÓW GRANICY - str. 9

NIEZŁOMNE SKORUPIAKI - str. 9

 Z ŻYCIA KOŁA "KADROWCÓW" - str. 10

PIKNIK U "OBROŃCY" - str. 10

WE WSPÓŁPRACY Z BUNDESWEHRĄ - str. 11

Z UDZIAŁEM DOWÓDCY GARNIZONU - str. 11

DZIEŃ Z "HUBALEM" - str. 12

ORKIESTRA GRANIZONOWA W MOK - str. 12

BY NIE POKONAŁ NAS STRACH - str. 13

WYRÓŻNIENI Z OKAZJI JUBILEUSZU - str. 13

POJUBILEUSZOWE REFLEKSJE - str. 13

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

SYMPOZJUM O BEZPIECZEŃSTWIE NARODOWYM - str. 14

POD POMNIKIEM ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W BERLINIE - str. 14

MIĘDZYNARODOWE TARGI UZBROJENIA - KIELCE 2011 - str. 15 

"BIAŁA SOBOTA" DLA WETERANÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH W ŁODZI - str. 15

WSPOMNIENIA

TRAFIŁEM DO RAKIETOWCÓW (CZ. 1) - str. 16

OPIEKUN KOŁA NR 43 PRZY CENTRUM OPERACJI POWIETRZNEJ - str. 16

JUBILEUSZ 80-LECIA ST. CHOR. SZTAB. MIROSŁAWA HAJDUKA - str. 17

GARŚĆ WSPOMNIEŃ - str. 17

HISTORIA

5 KRESOWY BATALION SAPERÓW W NOWYCH STRUKTURACH - str. 18

KU PRZYPOMNIENIU - 70 LAT TEMU - str. 19

OPINIE

MIANOWANIE NA STOPNIE WOJSKOWE - ZMIANY, TRUDNIEJSZE NIŻ SIĘ WYDAJE - str. 20

NIEUDANE ŚWIĘTO - str. 20

POTRZEBNA JEST RZETELNA OCENA PRL - str. 21

WETERANI A ŚWIAT

Z BRONIĄ W RĘKU PRZECIW HITLEROWI - str. 21-22

LUBIMY ROCZNICE NASZYCH KLĘSK? - str. 22

WCZORAJ I JUTRO WARSZAWSKIEGO GIGANTA - STADION STARY I NOWY - str. 23

NASZE ZDROWIE

 NIEMOC ŁÓŻKOWA SENIORA - str. 24

ZIEMNIAKI INACZEJ - str. 25

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 25-27

PRAWO - str. 27

KĄCIK POEZJI - str. 27

TECHNICZNA NOWOŚĆ - str. 27

KRZYŻÓWKA - str. 28