Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 3 (273) Rok XXXI Marzec 2012 rok


SPIS TREŚCI

„Głosu Weterana i Rezerwisty”  Marzec 2012 rok

SŁOWO - str. 1

RZESZÓW ZNOWU MA ULICĘ DZIEWIĄTEJ DYWIZJI PIECHOTY - str. 1

DROGA DO CYWILNEJ I DEMOKRATYCZNEJ KONTROLI NAD SIŁAMI ZBROJNYMI RP (CZ. 1) - str. 2-3

WYDARZENIA

KRZYŻE OD RZECZYPOSPOLITEJ - str. 4

OBCHODY 67. ROCZNICY WYZWOLENIA STOLICY - str. 4

POD NOWYM KIEROWNICTWEM - str. 5

55-LECIE KLUBU OFICERÓW REZERWY - str. 5

W HOŁDZIE POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM - str. 6

KOMISJA UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI - str. 6

W ROCZNICĘ PATRONA KOŁA - str. 7

ROCZNICA WYZWOLENIA - str. 8

LUDZIE ZWIĄZKU

 PODZIĘKOWANIA DLA JUBILATA - str. 8

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

DLACZEGO JEST DOBRZE LUB ŹLE - str. 8-9

SŁUSZNA INICJATYWA - str. 8-9

SPOTKANIE NA ZAMKU - str. 10

UROCZYSTOŚCI I WĄTPLIWOŚCI - str. 10

BURZLIWE PREZYDIUM - str. 11

WOJSKOWE SPOTKANIA PRZY WIGILIJNYM STOLE - str. 11

W KOLE JAK W RODZINIE - str. 12

NIE POKONAŁ NAS NAWET CZAS - str. 12

UROCZYSTOŚĆ SENTYMENTALNA - str. 13

OPINIE

NASZ SEJMIK - str. 13

KRZYWDZĄCE OCENY A ŻOŁNIERSKI HONOR - str. 14-15

LIST OTWARTY DO POROZUMIENIA ORGANIZACJI KOMBATANCKICH I NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH W KRAKOWIE - str. 15

HISTORIA ZANURZONA W FAŁSZU (CZ. 2), O "OBCYCH WŁADZACH OKUPACYJNYCH" STANU WOJENNEGO - str. 16-17

O GODNĄ JESIEŃ ŻYCIA - str. 17

LISTY

PRZEKONUJEMY PRZEKONANYCH, CZYLI NA RATUNEK GWiR - str. 18

CIENIE CZARNYCH KRZYŻY - str. 18

KALECTWO INTELEKTUALNE - str. 18

HISTORIA

POLACY NA FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ - str. 20

SYLWETKI WETERANÓW SŁUŻBY GRANICZNEJ - str. 20

HISTORIA 9 DYWIZJI PIECHOTY - str. 21

HISTORIA MAŁO ZNANA, U-BOOTY WASZE, STOCZNIA - NASZA - str. 21

WSPOMNIENIA

ZIEMIANKI NA PRZYCZÓŁKU SANDOMIERSKIM - str. 22

WETERANIA A ŚWIAT

ZUPEŁNIE INNY DRACULA - str. 23

PRZYJACIEL I HONOROWY OBYWATEL - str. 23

NASZE STROWIE

HOMOSEKSUALIZM W HISTORII - str. 24

TECHNIKA

SMARTFON - CO TO JEST? - str. 24

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 25-26

KSIĄŻKA - str. 27

KĄCIK POEZJI - str. 27

KRZYZÓWKA - str. 28