Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 7 (277) Rok XXXI Lipiec 2012 rok


SPIS TREŚCI

„Głosu Weterana i Rezerwisty” Lipiec 2012 rok

 

SŁOWO PREZESA - str. 1

LIST MIESIĄCA

MOJA 25-LETNIA DZIAŁALNOŚĆ W ZŻWP - BILANS W PIGUŁCE - str. 1

 POLSKA LUDOWA A III RZECZPOSPOLITA, RÓŹNE UWARUNKOWANIA GEOPOLITYCZNE, RÓŻNE KONCEPCJE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA (cz. 2) - str. 2-4

 WYDARZENIA

 ŚWIĘTOWANIE Z LUDOWCAMI - str. 5

 OBRADY FEDERACJA STOWARZYSZEŃ REZERWISTÓW I WETERANÓW - str. 6

 "ORLIK 4"  ODLECIAŁ NA LITWĘ - str. 6

PIKNIK MILITARNY - str. 6

W ROCZNICĘ FORSOWANIA ODRY I NYSY ŁUŻYCKIEJ - str. 7

70. ROCZNICA BITWY PARTYZANCKIEJ ODDZIAŁU KMICICA - str. 8

MILITARIADA - str. 8

 ŚWIĘTO 1 BATALIONU CZOŁGÓW - str. 9

 Z ŻYCIA ZWIĄZKU

 NADAJĘ CI IMIĘ WACŁAW - str. 9

 DELEGACJA ZWIĄZKU W GEROLSBACH - str. 9

 TRZECIA GWIAZDKA PO 60 LATACH - str. 10

 SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ - str. 10

 ZAWODY NA "JAWORZE" - str. 10

 PIKNIK INTERACYJNY KOŁA NR 10 - str. 10-11

 RATUJMY OD ZAPOMNIENIA ŻOŁNIERSKIEMOGIŁY - str. 11

 ZAWODY STRZELECKIE - str. 11

 SZTANDAR DLA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO - str. 12

 CORAZ LEPSZA WSPÓŁPRACA - str. 12-13

 PODZIĘKOWANIA I WYRÓŻNIENIA - str. 12-13

 STRZELECKA RYWALIZACJA - str. 14

 ZŁOTY MEDAL OPIEKUNA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ DLA KOŁA NR 1 ZŻWP - str. 14

 LUDZIE ZWIĄZKU

 80-LECIE PŁK. DYPL. W ST. SPOCZ. ANDRZEJA SZERSZYŃSKIEGO: DOWÓDCA, SZEF, PREZES - str. 15-16

 80 LAT KOMANDORA HARASIMOWICZA - str. 16

 OPINIE

 PCK MA PRAWIE 100 LAT - str. 17

 ZAWSZE W SYMBIOZIE Z PRASĄ I KSIĄŻKĄ - str. 17

 PROBLEMATYKA WYCHOWANIA I EDUKACJA MŁODEGO POKOLENIA W POLSCE - str. 18

 WALORYZACJA ŚWIADCZEŃ - POLEMIKA - str. 18-19

 TRADYCJA - str. 19

 WOJSKO POLSKIE RZECZPOSPOLITEJ LUDOWEJ - str. 20

 LIST OTWARTY - str. 21

 TECHNIKA

 TABLET PC - NOWA ZABAWKA ELEKTRONICZNA - str. 21

 HISTORIA

 50 LAT MUZEUM STUTTHOF - str. 22

 67. ROCZNICA POWSTANIA WOP. PAMIĘĆ O ŻOŁNIERZACH W ZIELONYCH OTOKACH - str. 22

 SERDECZNOŚCI

 JUBILEUSZ DIAMENTOWYCH GODÓW - str. 23

 JUBILEUSZ NESTORA KOŁA NR 3 ZŻWP W RZESZOWIE - str. 23-24

 WŚRÓD PRZYJACIÓŁ

 W HOŁDZIE INWALIDOM WOJENNYM - str. 24

 BYLIŚMY W BERLINIE - str. 24

 WSPOMNIENIA

 W ROCZNIĘ ZDOBYCIA BERLINA - str. 25-26

 BYŁEM ZAKŁADNIKIEM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH - str. 25-26

 Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 26-27

 KRZYŻÓWKA - str. 28