Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 12 (282) Rok XXXI Grudzień 2012 rok


SPIS TREŚCI

„Głosu Weterana i Rezerwisty” Grudzień 2012 rok

 

 SŁOWO PREZESA - str. 1

 LIST MIESIĄCA - str. 1

 KONFERENCJA - str. 2-5

 WYDARZENIA

 SIŁA I HONOR - str. 6

 ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO - str. 6

 UZBROJENIOWCY ROCZNIK 1967: 45 LAT OD PROMOCJI - str. 7

 ODZNACZENIA DLA TECHNIKUM -  str. 7

 ZMILITARYZOWANE - str. 7

 ABY PAMIĘTAĆ...- str. 8

 JUBILEUSZ W "KASYNIE" - str. 8

 KULTURA - str. 8

 LUDZIE ZWIĄZKU

 85 LAT SENIORA PILSKIEJ ORGANIZACJI - str. 8

 NIESTRUDZONY DZIAŁACZ - str. 9

 PIĘKNY JUBILEUSZ PPŁK PAWŁA TURENKO - str. 9

 Z ŻYCIA ZWIĄZKU

 ŚWIĘTO W KOLE NR 4 - str. 10

 NOWY PODPUŁKOWNIK - str. 10

 WIZYTA NA ZAOLZIU - str. 10

 NASI WETERANI - str. 11

 JUBILEUSZ PROF. SZCZECIŃSKIEGO - str. 11

 FINAŁ AKCJI CHARYTATYWNEJ - str. 11

 ROCZNICA WOP - str. 12

 OPINIE

 KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PODCZAS REALIZACJI STATUTOWYCH ZADAŃ - str. 13-14

MOJA PIERWSZA DEFILADA PRZED GROBEM NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA - str. 14

JESZCZE RAZ O APOLITYCZNOŚCI - str. 14-15

TIRY NA TORY - str. 14-15

WIERSZE PŁK MARIANA ANYSZA - str. 15

MIĘDZY RADZYMINEM A LENINO. ŚWIĘTO WP DAWNIEJ I DZIŚ - str. 15

PARTNERSKA WSPÓŁPRACA Z ROSJĄ JEST KONIECZNA - str. 16-17

JUDZENIE - str. 16-17

W JEDNOŚCI SIŁA - str. 17

HISTORIA

 WSCHÓD I ZACHÓD O POLSCE LAT 1980/81 I PRZYGOTOWANIE STANU WOJENNEGO -  str. 17-19

 BOHATER OBRONY HELU - KMDR POR. ZBIGNIEW PRZYBYSZEWSKI - str. 20

 DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA RZESZOWSKICH JEDNOSTEK KBW - str. 21-22

 LIST OTWARTY - str. 22

 HOBBY

 DARZBÓR - str. 23-24

 NASZE ZDROWIE - str. 24

 Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str 24-27

 KRZYŻÓWKA - str. 28