Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 4 (286) Rok XXXII Kwiecień 2013 rok


SPIS TREŚCI

„Głosu Weterana i Rezerwisty”  Kwiecień 2013 rok

 

SŁOWO - str. 1

KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA - str. 2-9

WYDARZENIA

50 ROCZNICA UTWORZENIA 7 ŁDD - str. 10-11

POŻEGNANIE Z OFICERAMI - str. 10

ŚWIĘTO WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERII - str. 11

POŻEGNANIE SZEFA WKU - str. 11

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

FUNDACJA POMOCY EMERYTOM I RENCISTOM WOJSKOWYM "U ŹRÓDŁA" - str. 12

GOŚCIE ZG ZŻWP - str. 12

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI - str. 12

SERDECZNOŚCI

60 PIĘKNYCH WSPÓLNYCH LAT - str. 13

85 LAT PŁK MARIANA SMOLIGI - str. 13

WŚRÓD PRZYJACIÓŁ

 KILIŃSZCZACY KULTYWUJĄ TRADYCJE - str. 14

CO PISANO I MÓWIONO O NAS - str. 14-15

KOMBATANTOM - JUBILATOM CZEŚĆ! - str.15

HISTORIA

WKŁAD WOJSKA POLSKIEGO W ROZWÓJ OŚWIATY W POLSCE LUDOWEJ - str. 16

NIEWYGODNA PRAWDA - str. 17

WYZWOLENIE ŁODZI - str. 17

FUNDACJA

O EFEKTYWNIEJSZĄ KONTYNUACJĘ DZIAŁALNOŚCI FUNDACYJNEJ - str. 17-19

WETERANI I ŚWIAT

MAMY NOWY ŚWIAT, ALE NIE MAMY NOWEGO ŁADU ŚWIATOWEGO - str. 19

OPINIE

DZIWNA REFORMA (PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI) - str. 20-24

NASZE ZDROWIE

ZAPOBIEGAJ UDAROWI MÓZGU - str. 24

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 25-27 

KRZYŻÓWKA - str. 28