Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 8 (290) Rok XXXII Sierpień 2013 rok


SPIS TREŚCI

"Głosu Weterana i Rezerwisty" Sierpień 2013 rok

SŁOWO PREZESA - str. 1

LIST MIESIĄCA - str. 1 

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY PRL I WOJSKO POLSKIE - str. 2-3

KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA - str. 3-7

KALEJDOSKOP - str. 7-8

WYDARZENIA

W TROSCE O O ZDROWIE KOMBATANTÓW - str. 8-9

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

PODZIĘKOWANIE I POŻEGNANIE - str. 9

70-LECIE PUŁKU - str. 10

WYCIECZKA DO BUDAPESZTU - str. 10-11

POLEMIKA

UWAGA PRZEDZJAZDOWA (AD VOCEM) - str. 11

PRZEDRUK Z "DZIENNIK TRYBUNA" - MOJE ŻYCIE, AŻ STRACH O TYM POWIEDZIEĆ... - str. 12-13

POROZUMIENIE Z MINISTERSTWEM OBORNY NARODOWEJ - str. 14

LUDZIE ZWIĄZKU

90 LAT PŁK JANA WĘCŁAWIAKA - str. 15

NASZ JUBILAT - str. 16

JUBILEUSZ PŁK KOWALSKIEGO - str. 16

SUPER SENIORZY W KOLE NR 38 - str. 17

WŚRÓD PRZYJACIÓŁ 

SĄ NADAL ZE SWOJĄ DYWIZJĄ - str. 17

HISTORIA

LEGENDARNY DYWIZJON 303 - str. 18-19

APEL POLEGŁYCH W BOROWICACH - str. 19

WETERANI I ŚWIAT

600 LAT STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH Z TURCJĄ - str. 20

OPINIE

WSPÓŁTWÓRCA PRZEMIAN USTROJOWYCH - str. 20

MAY DAY - str. 21

POJEDNANIE - str. 21

TRIUMF DYSKRYMINACJI -  str. 22-23

INWALIDA - ŻOŁNIERZ - OBYWATEL - str. 23

ZDROWIE

SŁOŃCE POMAGA, CZY SZKODZI? - str. 24

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 25-27

KRZYŻÓWKA - str. 28