Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 10 (292) Rok XXXII Październik 2013 rok


SPIS TREŚCI

"Głosu Weterana i Rezerwisty" Październik 2013

 

SŁOWO PREZESA - str. 1

WYDARZENIA

PAMIĘĆ O ZWYCIĘSKIM ZAKOŃCZENIU WOJNY - str. 2

SZTANDAR DLA ZARZĄDU REJONOWEGO - str. 2-3

ZŁOTA ODZNAKA Z GWIAZDĄ - str. 3

NADANIE IMIENIA PLACU GEN. STANISŁAWA CZEPIELIKA NA CENTRALNYM POLIGONIE SIŁ POWIETRZNYCH - str. 4-6

 Z ŻYCIA ZWIĄZKU

NOWE WŁADZE ZARZĄDU REJONOWEGO - str. 6

TROPEM ZIELONYCH OTOKÓW - str. 6

WYCIECZKA DO MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO - str. 7

POSIEDZENIE KOMISJI HISTORYCZNEJ - str. 7

SPROSTOWANIE - str. 8

WŚRÓD PRZYJACIÓŁ

25-LECIE OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH - str. 8-9

NOWE-STARE WŁADZE KOMBATANTÓW - str. 9

50 LAT SENIORÓW LOTNICTWA - str. 10

Z WIZYTĄ U KRASNOLUDKÓW - str. 10

UHONOROWANIE SZTADARU ZESPOŁU SZKÓŁ ZMECHANIZOWANYCH - str. 11

LUDZIE ZWIĄZKU

JUBILEUSZ SENIORA PODLASKIEJ ORGANIZACJI - str. 12

ŻOŁNIERZ SPOD LENINO - JEDEN Z OSTATNICH - str. 12-13

SZCZEGÓLNIE ZASŁUŻONY DLA ZWIĄZKU - str. 12-13

JUBILEUSZ 85-LECIA PPŁK EDWARDA WACNIKA - str. 14-15

RECEPTA NA DŁUGOWIECZNOŚĆ - str. 14-15

JUBILEUSZ 90 LAT MJR STANISŁAWA SADOWSKIEGO - str. 15

HISTORIA

74 ROCZNICA AGRESJI NIEMIECKIEJ. BITWA POD KOCKIEM - str. 16

ŻOŁNIERSKA PAMIĘĆ - str. 16

WETERANI I ŚWIAT

HUMOR, JAKO BROŃ POLITYCZNA - str. 16-17

OPINIE

JAK SOBIE RADZIĆ W DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKOWEJ? - str. 17

REFLEKSJA O OPIECE ZDROWOTNEJ - str. 18-19

WIERNOŚĆ I ODDANIE OJCZYŹNIE I SATYSFAKCJA ZA NIE! - str. 19

NIC O NAS BEZ WAS - str. 20

PODEJMUJMY PRZEMYŚLANE DECYZJE - str. 20

AD VOCEM - str. 20

BITWA POD LENINO - FAKTY I DYLEMATY - str. 21-22

SERDECZNOŚCI - str. 22

WSPOMNIENIA

U GENERAŁA BERLINGA - str. 23

70. ROCZNICA WALK STOCZONYCH POD LENINO - str. 24

ZDROWIE

OKO JAKO NARZĄD ZMYSŁU - str. 24-25

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 25-27

POEZJA - str. 27

KRZYŻÓWKA - str. 28