Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 11 (293) Rok XXXII Listopad 2013 rok


SPIS TREŚCI

"Głosu Weterana i Rezerwisty" Listopad 2013

 

GWiR ROZMAWIA Z PREZESEM ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO - GEN. DYW. DR FRANCISZKIEM PUCHAŁĄ - str. 1

X JUBILEUSZOWY KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO - str. 2

UCHWAŁA PROGRAMOWA - str. 3-4

WYDARZENIA

AWANSE NA KOLEJNE STOPNIE WOJSKOWE - str. 5

BENEFIS BERNARDA ŁADYSZA - ARTYSTY, ŻOŁNIERZA - str. 5

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO - str.6-9

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

NOWOCZESNOŚĆ NASZEJ ARMII - str. 10

68. ROCZNICA POWSTANIA WOJSK OCHRONY POGRANICZA - str. 10

POUCZAJĄCA WYCIECZKA - str. 11

ZWIĄZKOWA SIEĆ KOMÓRKOWA - str. 12

SZEF WSzW W KOLE NR 29 - str. 13

POLOWANIE NA WIELKĄ RYBĘ - str. 13

Z ŻYCIA KOŁA NR 3 - str. 14

SZEF ODDZIAŁU WYCHOWAWCZEGO DWS W KOLE NR 22 - str. 14

LUDZIE ZWIĄZKU

94. ROCZNICA URODZIN PŁK. JÓZEFA KUŻMIAKA - str. 14

80 LAT MUZYKOWANIA - str. 14

WŚRÓD PRZYJACIÓŁ

ZASŁUŻONE AWANSE - str. 15

PRZEWODZĄ KOMBATANTOM W POWIECIE WEJHEROWSKIM - str. 15

WETERANI I ŚWIAT

RYWALIZACJA O DOSTĘP DO SUROWCÓW - str. 16

OPINIE

O SZTANDARZE WOJSKOWYM SŁÓW KILKA - str. 16-17

NIE PRZYWILEJE A UPRAWNIENIA - str. 16-17

LUSTRACJA - KORZENIE - str. 18

HISTORIA

BOHATERSKI OBROŃCA WESTERPLATTE - JAN GRYCZMAN - str. 19-20

WALKA O KSZTAŁT TERYTORIALNY POLSKI PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI - str. 20-22

NIEŁATWA BYŁA DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI - str. 22-23

95. ROCZNICA WALK POLSKO-UKRAIŃSKICH O LWÓW - str. 22-23

WSPOMNIENIA

NA ŻOŁNIERSKĄ NUTĘ (CZ. 1) - str. 23-24

ZDROWIE