Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 7 (301) Rok XXXIII Lipiec 2014 rok


SPIS TREŚCI

"Głosu Weterana i Rezerwisty" Lipiec 2014 rok

 

ZDANIEM REDAKTORA NACZELNEGO

POŚMIERTNE ZWYCIĘSTWO GENERAŁA - str. 1

WYWIAD Z DYREKTOREM DOMU EMERYTA WOJSKOWEGO - str. 2

WYDARZENIA 

SPOTKANIE Z KUKLIŃSKIM W TLE. PROMOCJA KSIĄŻKI GEN. DYW. DR FRANCISZKA PUCHAŁY - str. 3-4

ŚWIĘTO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO - str. 5

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

SOJUSZNICY NA SPOTKANIU PREZYDIUM PZW Z PREZESAMI ZARZADÓW KÓŁ ZŻWP  - str. 5-6

NOWY "DOWÓDCA" W KOLE NR 10 "RADAR" - str. 6

ECHA OBCHODÓW 69. ROCZNICY WYZWOLENIA - str. 6-7

SŁABNĄCA KONDYCJA KOŁA - str. 6-7

ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA KADROWCÓW - str. 8-9

NADAL W CZOŁÓWCE - str. 8

SPOTKANIE Z CÓRKĄ GENERAŁA ANDERSA - str. 9

INTEGRACYJNA WYCIECZKA - str. 9-10

LUDZIE ZWIĄZKU

WZOROWY ŻOŁNIERZ WOJSKA POLSKIEGO I FUNKCJONARIUSZ STRAŻY GRANICZNEJ, AKTYWNY DZIAŁACZ ZWIĄZKU - str. 10

JUBILEUSZ MJR. MIECZYSŁAWA JÓŹWIKA - str. 11

NIEZWYKŁY PREZES - str. 10-11

WETERANI I ŚWIAT

PRAWDA I FAŁSZ: PRZYKŁAD KATYNIA - str. 11

WŚRÓD PRZYJACIÓŁ 

KOMBATANCKIE SPOTKANIA - str. 12

PRACA KOMISJI - str. 12-13

ODWIEDZILI JUBILATÓW - str. 13

SYLWETKI 

INICJATOR I ORGANIZATOR ŻOŁNIERSKIEJ DZIAŁALNOŚCI - str. 13-14

JUBILEUSZ 95-LECIA PŁK DR. JANA CZYŻEWICZA - str. 14

HISTORIA

UŁAŃSKI GARNIZON - str. 14-15

CZY NIEDOBÓR ROZSĄDKU (TEZY DO REFLEKSJI) - str. 15-16

ARTYLERIA W OPERACJI BRZESKO-LUBELSKIEJ - str. 17

POSEŁ LECHISTANU... CZYLI TROCHĘ HISTORII BARDZIEJ HISTORYCZNEJ - str. 18-19

BIAŁO-CZERWONA BANDERA W DZIEJACH POLSKIEJ PAŃSTWOWOŚCI (CZ. 2) - str. 19-20

STANOWISKO FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH WS. POGRZEBU GEN. WOJCIECHA JARUZELSKIEGO - str. 20

WSPOMNIENIA

Z ŻOŁNIERSKIEGO ŻYCIORYSU - str. 21-22

PRAWO

KTO MOŻE ZOSTAĆ WETERANEM LUB WETERANEM POSZKODOWANYM W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI PAŃSTWA? - str. 23

UTRATA UPRAWNIEŃ WETERANA - str. 23-24

ZDROWIE

LECZNICZA MOC ZIÓŁ - str. 24-25

ROZMAITOŚCI KULTURALNE - str. 25-26

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 26-27

KRZYŻÓWKA - str. 28