Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 8 (302) Rok XXXIII Sierpień 2014 rok


SPIS TREŚCI

"Głosu Weterana i Rezerwisty" Sierpień 2014 rok

 

ZDANIEM REDAKTORA NACZELNEGO 

POLITYCZNY BLAMAŻ - str. 1

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRENUMERATY WYDANIA ELEKTRONICZNEGO "GWiR" - str. 2

APEL DO CZŁONKÓW ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO W SPRAWIE WYBORÓW - str. 2 

KANDYDACI NA CZŁOWIEKA ROKU - str. 3-4

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

ZAWODY SPORTOWO-OBRONNE - str. 4

DWUDNIOWE UROCZYSTOŚCI - str. 5

ARMATNI SZLAK TURYSTYCZNY - str. 5

SESJA WYJAZDOWA KOŁA NR 79 ZŻWP - str. 5

MAŁE PRĘŻNIE DZIAŁAJĄCE KOŁO NR 6 ZŻWP - str. 6

MANIFESTACJA UCZUĆ PATRIOTYCZNYCH - str. 6

JUBILEUSZE

90 LAT PUŁKOWNIKA TRZAKA - str. 7

PODWÓJNY JUBILEUSZ PAŃSTWA CENTKOWSKICH - str. 7

LUDZIE ZWIĄZKU

NASZ CZŁOWIEK 25-LECIA - str. 7

NAJGODNIEJSZY 90-LATEK ZWIĄZKU - str. 8

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI DLA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - str. 8

OPINIE

WSPÓŁPRACA WOJSKA ZE SPOŁECZEŃSTWEM - str. 8-9

JAK OJCZYZNA ODWDZIĘCZA SIĘ BYŁYM ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM ZA WIERNA SŁUŻBĘ? - str. 10-11

TRZECHSETNY NUMER "GŁOSU WETERANA I REZERWISTY" SKŁANIA DO REFLEKSJI - str. 10-11

KOŁO ZŻWP W SIERADZU - ZARZĄD GŁÓWNY ZŻWP - str. 11

IMPERATY POWOJENNY OSTATNI - str. 12-13

KONCEPCJA UTWORZENIA JEDNOSTKE OBRONY TERYTORIALNEJ W POLSCE - str. 13

O PUŁKOWNIKU KUKLIŃSKIM PRAWDY I MANIPULACJE - str. 14

WETERANI I ŚWIAT 

MIESZKAĆ W BIAŁYM DOMU - str. 15

HISTORIA

POLSKIE RACJE NARODOWE - str. 15

100 LAT, KTÓRE ODMIENIŁY ŚWIAT - str. 16-17

ŻOŁNIERSKIE ŚWIĘTO - str. 18

BIAŁ0-CZERWONA BANDERA W DZIEJACH POLSKIEJ PAŃSTWOWOŚCI (CZ. 3) - str. 19-21

WSPOMNIENIA

POKOJOWE MISJE WOJSKA POLSKIEGO W WIETNAMIE (CZ. 1) - str. 21-22

POŻEGNANIE PANA GENERAŁA - str. 22-23

SANITARIUSZKA "HANKA" - str. 23-24

ZDROWIE

ZIOŁA POMAGAJĄ I LECZĄ - str. 24-25

SZPITAL NA MEDAL - str. 24-25

ROZMAITOŚCI KULTURALNE - str. 26

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 26-27

KRZYŻÓWKA - str. 28