Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 10 (316) Rok XXXIV Październik 2015 rok


SPIS TREŚCI

"Głosu Weterana i Rezerwisty" Październik 2015 rok

 

ZDANIEM REDAKTORA NACZELNEGO

BLEDNĄ SYMBOLE POLSKIEJ PRAWICY - str. 1

34. ROCZNICA POWSTANIA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO - str. 2-6

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

70. ROCZNICA OBJECIA SŁUZBY GRANICZNEJ - str. 6-7

SPOTKANIE Z POLITYKĄ - str. 6-7

ZAWODY STRZELECKIE - str. 8

WYJAZDOWE SPOTKANIE - str. 8

JUBILEUSZ W KOLE NR 20 ZŻWP - str. 8

Z GOSPODARSKA WIZYTĄ - str. 9

SPOTKANIE INTEGRACYJNE KOŁA NR 10 - str. 9

MISTRZOSTWA LUBUSKICH ZWIAZKOWCÓW - str. 10

III OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE WETERANÓW SŁUZB MUNDUROWYCH - str. 10-11

PODRÓŻ WOJSKOWO-HISTORYCZNA KOŁA NR 28 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI - str. 11

JUBILEUSZOWE OBCHODY W KOLE NR 42 IM. WOP - str. 12

ODZNACZENIA SZTANDARU 16 BRL ZŁOTĄ ODZNAKĄ ZŻWP - str. 12

STRZELECKIE ZMAGANIA REZERWISTÓW - str. 12-13

F-16 Z BLISKA I Z DALEKA - str. 13

ODNOWIENIE WSPÓŁPRACY - str. 13

ZAWODY SPORTOWO-OBRONNE ZŻWP - str. 14

NASZ KOLEKA KANDYDATEM DO SEJMU RP - str. 14

WŚRÓD PRZYJACIÓŁ

W HOŁDZIE SAPEROM - str. 14-15

SZKOŁA Z TRADYCJAMI - str. 14-15

ROLA INWALIDÓW W NOWOCZESNEJ POLSCE - str. 15-16

WETERANI I ŚWIAT

POLITYKA I PROGNOZOWANIE - str. 16

HISTORIA

PREZYDENT POLSKI, GENERAŁ WOJCIECH JARUZELSKI - str. 16-17

OSTRZEŻENIE! - str. 17-18

DUSZPASTERSTWO WOJSKOWE PO 1991 ROKU (CZ. 8) - str. 18-19

PO CO NAM TO BYŁO? - str. 18-19

MORSKIE BAZY NA POLSKIM WYBRZEŻU - str. 20

BITWA WARSZAWSKA 1920 R. - str. 20-21

KU PAMIĘCI POLSKIM ŻOŁNIERZOM POLEGŁYM O WOLNOŚĆ OJCZYZNY POZA JEJ GRANICAMI - MONTE CASSINO - str. 21-22

DZIEŃ KOŚCIUSZKI W WEST POINT - str. 23-24

ZDROWIE

KAWA CZY HERBATA - str. 24-25

KTO MIÓD PIJE, DŁUGO ŻYJE. WŁASCIWOŚCI LECZNICZE MIODU - str. 25

ROZMAITOŚCI KULTURALNE - str. 25-26

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 26-27

KRZYŻÓWKA - str. 28