Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 1 (307) Rok XXXIV Styczeń 2015 rok


 

SPIS TREŚCI

"GŁOSU Weterana i Rezerwisty" Styczeń 2015 rok

 

ZDANIEM REDAKTORA NACZELNEGO

REMINISCENCJE Z 2014 ROKU - str. 1

BYŁEM - str. 1

Z KART ŻYCIA GEN. WOJCIECHA JARUZELSKIEGO

KALENDARIUM ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI GEN. WOJCIECHA JARUZELSKIEGO - str. 2-3

WYDARZENIA

POSIEDZENIE KIEROWNICZYCH GREMIÓW ZŻWP I ZKRPIBWP - str. 3

NOWY PREZES ZARZĄDU REJONOWEGO ZŻWP - str. 3

UMOWA PATRONACKA - str. 4

LIST DO PANI PREMIER EWY KOPACZ - str. 5-6

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

POSIEDZENIE POMORSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZŻWP - str. 6-7

HISTORYCZNE REFLEKSJE W KOLE PRZY WYDZIALE ŻANDARMERII WOJSKOWEJ - str. 6-7

PARK 2 KORPUSU OBRONY POWIETRZNEJ - str. 7

OBCHODY ŚWIĘTA WOJSK RADIOTECHNICZNYCH W KOLE ZŻWP - str. 8

ZWIEDZAMY BIESZCZADY - str. 8-9

PAMIĘTALI O POLEGŁYCH W ROCZNICĘ BITWY POD LENINO - str. 8-9

SZLAKAMI OBROŃCÓW GRANIC - str. 9

70 LAT KROŚNIEŃSKICH SAPERÓW - str. 10

LUDZIE ZWIĄZKU

90 LAT KAWALERA ORDERU VIRTUTI MILITARI - str. 11

95. ROCZNICA URODZIN POR. KAZIMIERZA MAŁKIEWICZA - str. 11

DIAMENTOWE GODY PAŃSTWA SWĘDRZYŃSKICH - str. 12

Z WIZYTĄ U JUBILATKI - str. 12

PIĘKNY JUBILEUSZ 90-LECIA URODZIN PŁK JANA TYKARSKIEGO - str. 12

ZŁOTY GODY PAŃSTWA ŚWIĄDRÓW - str. 12

SYLWETKI 90-LATKÓW Z KOŁA NR 3 - str. 13

WŚRÓD PRZYJACIÓŁ

LUBUSCY KOMBATANCI WYBRALI NOWE WŁADZE - str. 13-14

POROZUMIENIE ORGANIZACJI KOMBATANCKICH PATRIOTYCZNO-NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH I SŁUŻB MUNDUROWYCH - str. 14-15

Z WIZYTĄ U RADIOTECHNIKÓW - str. 14-15

ODZNACZENIE SZTANDARU ZARZĄDU REJONOWEGO LOK - str. 15

WETERANI I ŚWIAT

JEDNĄ MAMY MATKĘ, MATKĘ ZIEMIĘ - str. 16

OPINIE

AD VOCEM - str. 16

HISTORIA LUBI ZATACZAĆ KOŁO (CZ. 2) - str. 17

GENERALSKIE CZAPKI - str. 17

WIELKI KONCERT NA TRZECH STRUNACH - str. 18

MIANOWANIA PODOFICERÓW NA WYŻSZE STOPNIE WOJSKOWE - str. 19

APEL DO WSZYSTKICH ZARZĄDÓW - str. 19

MÓJ GŁOS W DYSKUSJI NA XVI SEJMIKU KORESPONDENTÓW - str. 19

HISTORIA

KOMU PALMA PIERWSZEŃSTWA? PRZYPADEK CZY PRAWIDŁOWOŚĆ - str. 20-21

MUZEUM EMIGRACJI W GDYNI - str. 21-22

70. ROCZNCA WYZWOLENIA OBOZU AUSCHWITZ-BIRKENAU - str. 22

WSPOMNIENIA

PAMIĘTAJMY O ZASŁUŻONYCH CZŁONKACH NASZEGO ZWIĄZKU - str. 22-23

KU CHWALE OJCZYZNY! - str. 23

KASZUBA! - str. 23

ZDROWIE

KTO NAS ZROZUMIE? - str. 24

ROZMAITOŚCI KULTURALNE - str. 25

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 25-27

KRZYŻÓWKA - str. 28