Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 3 (309) Rok XXXIV Marzec 2015 rok


SPIS TREŚCI

"Głosu Weterana i Rezerwisty" Marzec 2015 rok

 

ZDANIEM REDAKTORA NACZELNEGO

SAMOTNY NARÓD - str. 1

Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY - str. 1

ODPOWIEDŹ Z KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PANU PIUSOWI KACPRZAKOWI - str. 2

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - str. 2

 KALEJDOSKOP - str. 3-4

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY iv SPOTKANIA POKOLEŃ - str. 3

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

POSIEDZENIE KOMISJI HISTORYCZNEJ - str. 4-5

SPOTKANIE Z HISTORIĄ I ŚWIATŁEM - str. 5

BAL NA 54 PARY + 3 - str. 6

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - str. 6

MAGIA ŚWIĄT - WIGILIA W KOLE NR 2 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE. PODSUMOWANIE ROKU 2014 - str. 7

PREZYDENT MIASTA Z WIZYTĄ W KOLE NR 22 - str. 7

NA ROBOCZO I ŚWIĄTECZNIE W PZW - str. 8

NOWORCZNE ZEBRANIE W KOLE KADROWCÓW ZŻWP - str. 9

ZWIĄZKOWCY UCZCILI NIEPODLEGŁOŚĆ - str. 9

Z KART ŻYCIA GEN. WOJCIECHA JARUZELSKIEGO - str. 10

WETERANI I ŚWIAT 

OBAMA A WOJNA W AFGANISTANIE - str. 11

LUDZIE ZWIĄZKU

WZOROWY PREZES KOŁA ZŻWP ST. CHOR. SZTAB. ZENON PAWŁOWSKI - str. 11

JUBILEUSZ 85-LECIA PREZESA ZARZĄDU FPEIRW - str. 12

WŚRÓD PRZYJACIÓŁ

OPŁATEK KOMBATANTÓW I WETERANÓW - str. 13

JUBILACI 

JUBILEUSZ PŁK ZYGMUNTA OFFMANA - str. 13

OPINIE

CZASOPISMO DLA WSZYSTKICH - str. 13

SOCJALIZM NIEPODLEGŁOŚCIOWY W POLSCE - str. 14-15

DLA KOGO KARTY PARKINGOWE? - str. 14-15

ARTYSTYCZNY FOLKLOR CZAPEK - ROGATYWEK - str. 16

KTO STAJE SIĘ ŻOŁNIERZEM W CZASIE POKOJU - str. 16-17

DLACZEGO KORZYSTAM Z INTERNETU? - str. 16

HISTORIA

RZĄD POLSKI NA UCHODŹSTWIE W CZASIE I PO KONFERENCJI W TEHERANIE 28 LISTOPADA - 1 GRUDNIA 1943 ROKU (CZ. 1) - str. 17-18

ZASŁUŻONA I ZAPOMNIANA ORGANIZACJA - str. 18-19

ZAŚLUBINY POLSKI Z MORZEM - str. 18-19

DUSZPASTERSTWO WOJSKOWE OD POWSTANIA DO 1918 ROKU (CZ. 1) - str. 20-21

BIAŁE KREMATORIA - str. 20-21

CZY EUROPA MOŻE SIĘ OBYĆ BEZ ROSJI? - str. 21-22

MEDYTACJE Z WILHELMSHAVEN  (CZ. 2) - str. 23

ZDROWIE

WZDĘCIA BRZUCHA - str. 24

ROZMAITOŚCI KULTURALNE - str. 24

WSPOMNIENIA

OTWARCIE MUZEUM WALK O WAŁ POMORSKI - str. 25

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 25-27

KRZYŻÓWKA - str. 28