Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 6 (324) Rok XXXV Czerwiec 2016 rok


SPIS TREŚCI

"Głosu Weterana i Rezerwisty" Czerwiec 2016 rok

 

ZDANIEM REDAKTORA NACZELNEGO

HONOR SŁUŻBY, HONOR MUNDURU - str. 1

KORALOWY JUBILEUSZ ZŻWP - str. 1

ROZMOWA Z PIERWSZYM SEKRETARZEM ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH PŁK ALEKSANDREM AMANOWICZEM - str. 2-3

35-LECIE ZŻWP

KRAJOWY KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI ZBŻZ 1981 ORAZ AKTUALNY SKŁAD - str. 3-4

35 LAT KROŚNIEŃSKICH KÓŁ ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO - str. 4-5

 UCHWAŁA ZŻWP W SPRAWIE 35. ROCZNICY POWSTANIA ZWIĄZKU - str. 5

 SYLWETKI LAUREATÓW CZŁOWIEKA ZWIĄZKU ROKU - str. 6

CZYM JEST DLA MNIE ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO - str. 7-8

35 LAT ORGANIZACJI MAZOWIECKIEJ ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO - str. 8-9

35-LECIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO - str. 10

GALERIA MIEJSC PAMIĘCI - str. 10-11

CEREMONIAŁ ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO. UROCZYSTOŚCI ORGANIZOWANE PRZEZ INSTANCJE ORGANIZACYJNE ZŻWP (CZ. 2) - str. 12-13

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

PREZYDENT MIASTA Z WIZYTĄ W KOLE - str. 13

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 IM. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO - str. 13

W 76. ROCZNICĘ MORDU KATYŃSKIEGO - str. 14

NA ZEBRANIU KOŁA NR 39 - str. 15

PAMIĘTAJĄ O BYŁYCH ŻOŁNIERZACH - str. 15

ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE I JEGO KRÓTKA HISTORIA - str. 16-18

120. ROCZNICA URODZIN  GEN. BRONI ZYGMUNTA BERLINGA - str. 19

SPOTKANIE CZOŁGISTÓW 10 DRAWSKIEGO PUŁKU CZOŁGÓW 10 SDZ - str. 19

WETERANI I ŚWIAT

GUANTANAMO - str. 19

LUDZIE ZWIĄZKU

80. ROCZNICA URODZIN PŁK JANA RYCKA - str. 20

85 LAT PPŁK JANA PACIORKA - str. 20

OPINIE

POŻEGNANIE Z WOJSKIEM  (MAMY NADZIEJĘ - CHWILOWE) - str. 21

 LIST OTWARTY - str. 21

WŚRÓD PRZYJACIÓŁ

97 LAT WALKI O PRAWO DO BYTU - str. 22

LEKCJA WSPOMNIEŃ - str. 22

SZTANDAR ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH NA MEDAL - str. 23

HISTORIA

FAŁSZOWANIE HISTORII I DEPRECJONOWANIE WYSIŁKU ZBROJNEGO 1 I 2 ARMII WP W II WOJNIE ŚWIATOWEJ - str. 23

GENERAŁ WŁADYSŁAW ANDERS - DOWÓDCA 2 KORPUSU POLSKIEGO. MITY I LEGENDY - str. 24-25

ZDROWIE

PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA (CZ. 3) - str. 25

ROZMAITOŚCI KULTURALNE - str. 26

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 26-27

KRZYŻÓWKA - str. 28