Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 7 (325) Rok XXXV Lipiec 2016 rok


 

SPIS TREŚCI

"Głosu Weterana i Rezerwisty" Lipiec 2016 rok


ZDANIEM REDAKTORA NACZELNEGO

JUBILEUSZ I CO DALEJ? - str. 1

KOMUNIKAT W SPRAWIE SEJMIKU KORESPONDENTÓW - str. 1

CEREMONIAŁ ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO. UROCZYSTOŚCI ORGANIZOWANE PRZEZ INSTANCJE ORGANIZACJE ZŻWP (CZ. 3) - str. 2

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

W SZTAFECIE ŻOŁNIERSKICH POKOLEŃ. "W KLIMACIE DOBREJ ZMIANY" - str. 3

SAPERZY BOHATERAMI II WOJNY ŚWIATOWEJ - str. 4

71. ROCZNICA FORSOWANIA ODRY - str. 5

UROCZYSTOŚCI MAJOWE Z UDZIAŁEM CZŁONKÓW KOŁA NR 34 - str. 5

WIWAT MAJ - str. 6

WŚRÓD PRZYJACIÓŁ

PAMIĘĆ O ZWYCIĘSKIM ZAKOŃCZENIU II WOJNY ŚWIATOWEJ - str. 6-7

ŻOŁNIERSKA PAMIĘĆ - str. 8

DZIEŃ PIONIERA - str. 8

DZIEŃ WETERANA W KOLE NR 31 - str. 9

DEBATA O OPIECE ZDROWOTNEJ NAD KOMBATANTAMI - str. 9

DZIEŃ ZWYCIĘSTWA - str. 10

LUDZIE ZWIĄZKU

90. URODZINY PŁK HENRYKA SIENKIEWICZA - str. 10

SPOTKANIE PREZYDENTA MIASTA Z JUBILETAMI - str. 11

WETERANI I ŚWIAT

JAK AMERYKANIE WYBIERAJĄ PREZYDENTA - str. 11

OPINIE

WALKA O KSZTAŁT TERYTORIALNY POLSKI PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ (CIĄG DALSZY) - str. 12

OBRONA TERYTORIALNA POLSKI W XX I XXI WIEKU - str. 13-14

KŁAMSTWO MUSI BYĆ WIELKIE - str. 14-16

ZAGADNIENIE WOLNOŚCI NARODU - str. 14-16

WYSZŁO SZYDŁO Z WORKA, CZYLI KRÓTKIE NOGI PEWNEGO KŁAMSTWA - str. 16-17

HISTORIA

GDYBY GENERAŁ WŁADYSŁAW ANDERS... - str. 17-19

NIEUCHWYTNY UŁAN "WIDMO" - SIERŻ. PCHOR. BASAJ KRASKA - str. 19

WSPOMNIENIA

GOLGOTA WSCHODU! WSPOMNIENIA ZESŁAŃCA - str. 19

NA SŁUŻBIE U GENERAŁA - str. 20

SOJUSZNICY I MY - RELACJE - str. 20-21

ZDROWIE

JAK ŻYĆ Z ALERGIĄ! - str. 21-22

PRAWO

ŚWIADCZENIA RZECZOWE NA RZECZ OBRONY KRAJU - str. 22-23

ROZMAITOŚCI KULTURALNE

O BOJOWYCH TRADYCJACH 3 BRYGADY PANCERNEJ - str. 24

KONTYNUACJA I ZMIANA - str. 24-26

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 26-27

KRZYŻÓWKA - str. 28