Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 9 (327) Rok XXXV Wrzesień 2016 rok


SPIS TREŚCI 

"Głosu Weterana i Rezerwisty" Wrzesień 2016 rok

 

ZDANIEM REDAKTORA NACZELNEGO

INTERPTETATORZY - str. 1

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

LUBUSCY ZWIĄZKOWCY W EUROPARLAMENCIE - str. 2-3

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZŻWP - str. 2

"NIEBIESKIE BERETY" JUBILEUSZOWO W NOWYM MIEJSCU - str. 3

SPROSTOWANIE - str. 3

PRZYGODA Z EKOLOGIĄ - str. 3

XVI TURNIEJ STRZELECKI - str. 4

ACH, CO TO BYŁ ZA ŚLUB - str. 4

"ZAWSZE WIERNI OJCZYŹNIE", HONOR, GODNOŚĆ I PAMIĘĆ - str. 5-6

71 LAT OD ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ - str. 6-7

SPOTKANIE PO LATACH - str. 6-7

STRZELECKI MEMORIAŁ W MIELCU - str. 6-7

CZŁONEK ZŻWP PPOR. PIOTR PACZÓSKI ZASTĘPCĄ PREZYDENTA - str. 7

WŚRÓD PRZYJACIÓŁ

KOLEJNE POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO - str. 8

ŚWIĘTOWALI WETERANI DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI KRAJU - str. 8

DZIEŃ ZWYCIĘSTWA - str. 9

PAMIĘTAMY! - str. 9

LUDZIE ZWIĄZKU

ZWIĄZKOWY REKORDZISTA - str. 10

WETERANI I ŚWIAT

CZTERECH PREZYDENCKICH NOBLISTÓW - str. 10

OPINIE

WYBITNI UCZENI ORAZ POLITYCY: AMERYKAŃSKI PROF. J. MEARSHEIMER I POLSKI PROF. ANDRZEJ WALICKI - str. 11-12

SZCZYT PAKTU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO - str. 12-13

DLACZEGO SŁUZBA NIE DRUŻBA? - str. 13-14

HISTORIA

ŻYCIE RELIGIJNE W OFLAGU II B ARNSWALDE I LOSY KAPELANÓW WOJSKOWYCH W NIEWOLI NIEMIECKIEJ - str. 15-17

WKŁAD WOJSKA POLSKIEGO W ODBUDOWĘ I ROZWÓJ GOSPODARCZY POLSKI - str. 18

OBRONA WARSZAWY I MODLINA W ROKU 1939 - str. 19-20

ODNOWIONY GRÓB ŻOŁNIERZY ARMII CZERWONEJ - str. 20

WSPOMNIENIA

OSTATNIE SPOTKANIE - str. 20-23

PODRÓŻ NA GAPĘ - str. 22-23

ZDROWIE

OSTRE I PRZEWLEKŁE ZAPALENIE TRZUSTKI - str. 23

ROZMAITOŚCI KULTURALNE 

IPN O WOJSKU W PRL - str. 24-25

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 26-27

KRZYŻÓWKA - str. 28