Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 5 (335) Rok XXXVI Maj 2017 rok


 

SPIS TREŚCI

"Głosu Weterana i Rezerwisty" Maj 2017 rok

 

ZDANIEM REDAKTORA NACZELNEGO

PRZEBUDZENIE ŚWIADOMOŚCI - str. 1

Z GŁĘBI SERCA - str. 1

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

SZKOLENIE CZAS ZACZĄĆ - str. 2

UROCZYSTY DZIEŃ KOBIET - str. 2

DZIEŃ KOBIET W KOLE "ŻANDARM" - 3

NOWE WLADZE KOŁA NR 1 - str. 3

KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA W KOŁACH - str. 4-7

WSRÓD PRZYJACIÓŁ

JUBILEUSZ KOŚCIUSZKOWSKIEJ RODZINY - str. 8-9

PRZYSIĘGLI KANDYDACI DO NSR - str. 8-9

ŚLUBOWANIE W SZKOLE MUNDUROWEJ - str. 9

LUDZIE ZWIĄZKU

PREZES 35-LECIE ZŻWP W WIELKOPOLSCE - str. 10

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI DLA PPŁK HEBDY - str. 10

HISTORIA

UDZIAŁ 8 DYWIZJI PIECHOTY W OPERACJI ŁUŻYCKIEJ 2 AWP - str. 11

W 72. ROCZNICĘ MORDU W SONNENBURG - str. 12-13

72. ROCZNICA WYZWOLENIA ŁODZI - str. 12-14

WETERANI I ŚWIAT

ALASKA Z ROSYJSKIEJ NA AMERYKAŃSKĄ - str. 14

OPINIE

SKAZANI NA NIEKOMPETENCJĘ? - str. 15-17

DLACZEGO JESTEŚMY TACY ZAKŁAMANI I KŁÓTLIWI? - str. 18-19

PRAWO NIECH ZAWSZE PRAWO ZNACZY... - str. 20

AD VOCEM - str. 20

WSPOMNIENIA

BYŁEM WIĘŹNIEM FESTUNG BRESLAU`45 - str. 21

50 LAT WCZEŚNIEJ - str. 22

ZDROWIE

ZAWAŁ SERCA - str. 23

"KOPERTA ŻYCIA" DLA SENIORA! MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE OSÓB STARSZYCH I SAMOTNYM - str. 23-24

ROZMAITOŚCI KULTURALNE  

IX KONCERT WZW "WIARUSY" - str. 25

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 26-27

KRZYŻÓWKA - str. 28