Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 6 (336) Rok XXXVI Czerwiec 2017 rok


SPIS TREŚCI

"Głosu Weterana i Rezerwisty" Czerwiec 2017 r.

 

SŁOWO PREZESA

NA KONIEC KADENCJI - str. 1-2

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

OBCHODY ROCZNICOWE - str. 3

72. ROCZNICA WYZWOLENIA - str. 4

SPRAWOZDANIE KOMISJI HISTORYCZNEJ ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO Z LAT 2013-2017 - str. 5

VIII RAUT FORTECZNY - str. 5

KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA - str. 6-15

OPINIE

PRZERWANE WIĘZI - str. 16

KUGLARZE GODNOŚCIĄ - str. 16-18

ZAMACH NA GRÓD - str. 17

O HONOR KOMBATANTÓW I SZACUNEK DLA NICH - str. 18

PYTANIE BEZ ODPOWIEDZI - str. 19-20

POLITYKA HISTORYCZNA "DOBREJ ZMIANY" - str. 19-22

W OCZEKIWANIU NA ZJAZD - str. 21-22

DLACZEGO? - str. 23

WETERANI I ŚWIAT

TRUMP - DZIWNY PREZYDENT - str. 23

LUDZIE ZWIĄZKU

ŻYCIOWE PASJE CHORĄŻEGO JANA SUSZKI - str. 24

95. ROCZNICA URODZIN PPŁK PAWŁA TURENKI - str. 24

ZDROWIE

NIEBEZPIECZNY SMOG - str. 25

ROZMAITOŚCI KULTURALNE - str. 26

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 26-28

KRZYŻÓWKA - str. 28