Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 9 (339) Rok XXXVI Wrzesień 2017 rok


SPIS TREŚCI

"Głosu Weterana i Rezerwisty" Wrzesień 2017 rok

 

ZDANIEM REDAKTORA NACZELNEGO

POLITYCZNE OBLICZA PATRIOTYZMU - str. 1

KOMUNIKAT - str. 1

Z ZYCIA ZWIĄZKU

MANEWRY OBRONNE "BRDA 2017"W KUJAWSKO-POMORSKIM - str. 2

SKUTECZNE INTEGROWANIE - str. 2

OBCHODY ROCZNICOWE Z UDZIAŁEM DELEGACJI KOŁA NR 8 - str. 3

PREZES ZW W KIELCACH GOŚCIEM GWARDYJSKICH MISTRZOSTW POLSKI W BOKSIE - str. 3

ZEBRANIE KOŁA W PODZIEMIACH KATEDRY POLOWEJ WP - str. 5

DELEGACJA NA POSIEDZENIU RADY MIASTA - str. 5

ŚLADAMI POLSKOŚCI - str. 6

PAMIĘTAJMY TAKŻE I O TAKICH ROCZNICACH - str. 6

DZIEJE NASZEGO ZWIĄZKU - str. 7

PRZYGODA Z GENERAŁEM WŁADYSŁAWEM SIKORSKIM - str. 7

WŚRÓD PRZYJACIÓŁ

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR LUDOBÓJSTWA - str. 8

LUDZIE ZWIĄZKU

90 PRZEŻYTYCH LAT - str. 8

MINĘŁO 30 LAT - str. 8

OPINIE

PREZYDENCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - TEJ NAJJAŚNIEJSZEJ I TEJ PRZENAJŚWIĘTSZEJ WEDŁUG HENRYKA WISNERA - str. 9-10

KRZYWDZĄCA ŻOŁNIERZY USTAWA - str. 10-11

POLSKI KOMITET WYZWOLENIA NARODOWEGO - str. 11

HISTORIA

JENIECKI OBÓZ WOJENNY UPAMIĘTNIONY - str. 12-13

HISTORYCZNA PIELGRZYMKA DO LENINO - str. 13-14

W 73. ROCZNICĘ POWSTANIA WARSZAWSKIEGO - str. 15

NIEMCY ZNÓW CHCĄ GDAŃSK - str. 16-17

O TYM, JAK JÓZEF PIŁSUDSKI MÓGŁ ZDOBYĆ MOSKWĘ, DWUKROTNIE. BYLIŚMY O KROK OD WIELKOŚCI - str. 16-19

 U ŹRÓDEŁ NARODZIN III RZECZYPOSPOLITEJ - str. 18-19

POLITYK I WÓDZ (NIEGASNĄCY BLASK IMIENIA TADEUSZA KOŚCIUSZKI) - str. 20-24

ZDROWIE

PIJĘ TWOJE ZDROWIE, BO MOJEGO MI SZKODA - str. 24-25

ROZMAITOŚCI KULTURALNE - str. 26

WETERANI I ŚWIAT

SKĄD SIĘ WZIĄŁ DONALD TRUMP - str. 26-27

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 27

KRZYŻÓWKA - str. 28