Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 11 (341) Rok XXXVI Listopad 2017 rok


SPIS TREŚCI

Głosu Weterena i Rezerwisty Listopad 2017 rok

 

ZDANIEM REDAKTORA NACZELNEGO

NIE TRAĆMY NADZIEI - str. 1

Z ŻYCIA ZWIĄZKU

MORDERCÓW POLAKÓW NA WOŁYNIU NIE ZAPOMNIMY - str. 2

POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO - str. 3

OSTROWIECKIE KOŁO ZŻWP ODDAJE HOŁD ŻOŁNIERZOM AK - str. 3

 UROCZYSTE SPOTKANIE INTEGRACYJNE - str. 4

PIERWSZE POSIEDZENIE NOWEGO  MZW - str. 4

KOŁO NR 4 ZŻWP WCIĄŻ PRZODUJE - str. 5

ZWIEDZAMY ŁÓDŹ - str. 6

WŚRÓD PRZYJACIÓŁ

ŚWIĘTOWALI FUNKCJONARIUSZE NADODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ - str. 7

SPOTKANIE POKOLEŃ SŁUŻBY CZOŁGOWO-SAMOCHODOWEJ - str. 8

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE "POROZUMIENIE WSCHÓD-ZACHÓD" - str. 8

OPINIE

BEZPŁATNE USŁUGI ZDROWOTNE I BADANIA TO FIKCJA - str. 9-10

JAKA ARMIA? PROGNOZA STRATEGICZNEGO PRZEGLĄDU OBRONNEGO 2016 - str. 10-13

BEZCENNY DAR ŻYCIA! - str. 14-15

RZECZPOSPOLITA POLSKA JEST DOBREM WSPÓLNYM WSZYSTKICH OBYWATELI... - str. 14-15

HISTORIA

NIEUSTAJĄCE TĘSKNOTY I TRATEGICZNE ZRYWY - DĄŻENIA POLAKÓW DO WOLNOŚCI - str. 16-21

POLSKA LUDOWA, TO NIE JEST CZARNA DZIURA - str. 20-22

WETERANI I ŚWIAT

CZEKANIE NA ANTYCHRYSTA - str. 22

WSPOMNIENIA

PAMIĘTAM TE TWARZE... WSPOMNIENIA O BITWIE POD LENINO - str. 23

ZDROWIE

TYCIE SKRACA ŻYCIE - str. 24

O MITOLIGII I RELIGII - str. 25

ROZMAITOŚCI KULTURALNE

XI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH I ŻOŁNIERSKICH - str. 26

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - str. 26-27

KRZYŻÓWKA - str. 28