Głos Weterana i Rezerwisty

Głos Weterana i Rezerwisty

Wydanie nr 1 (343) Rok XXXVII Styczeń 2018 r.