Głos Weterana i Rezerwisty

Redakcja

 Redakcja „Głosu Weterana i Rezerwisty”

Marek BIELEC - redaktor naczelny

Magdalena KACPRZAK - sekretarz redakcji/wydanie elektroniczne/skład

Katarzyna KOCOŃ - opracowanie stylistyczne

 


Rada Redakcyjna „Głosu Weterana i Rezerwisty”

Bogdan MILLER 

Andrzej KRYSIAK 

Zbigniew MOSZUMAŃSKI 

Longin PASTUSIAK

Zdzisław ROZBICKI

Grzegorz SIKORSKI

Krzysztof ZABIEGLIŃSKI