Głos Weterana i Rezerwisty

 

Szanowni Państwo!

   Uprzejmie informujemy, że XVIII Sejmik Korespondentów, Czytelników i Przyjaciół „Głosu Weterana i Rezerwisty” odbędzie się w dniach 20÷21 marca 2018 r. w Skierniewicach.

     Koszt akredytacji 180 zł od osoby. Wpłaty należy dokonać do dnia 5 marca 2018 r. na konto Spółki Vets&Army, nr konta: 46203000451110000001706380 z dopiskiem „Akredytacja na XVIII Sejmik”.

     Szczegółowy program oraz inne dane informacyjno-organizacyjne zostaną podane w „Głosie Weterana i Rezerwisty”, a także na portalach społecznościowych: www.zzwp.pl i www.gwir.pl.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

Redakcja „Głosu Weterana i Rezerwisty”

  

KOMUNIKAT

Podajemy nowy adres siedziby Redakcji:

ul. Miklaszewskiego 5

02-776 Warszawa 

 


 

 


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYDAWANIA

„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”

 

SZANOWNI PRENUMERATORZY, CZYTELNICY I INTERNAUCI!

 

W związku z licznymi kłopotami związanymi z prenumeratą i dystrybucją „Głosu Weterana i Rezerwisty” (wersji tradycyjnej i elektronicznej), pragniemy kolejny raz przypomnieć, że prenumeratą, wydawaniem oraz dystrybucją w/w wydawnictw zajmuje się Spółka „VETS&ARMY” a nie Zarząd Główny ZŻWP.

Wszelkie opłaty dotyczące prenumeraty naszych czasopism należy kierować tylko na niżej podany adres i konto bankowe:

VETS & ARMY Sp. z o.o.

ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna
ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;

nr: 46 2030 0045 1110 0000 0170 6380
    

Warunki prenumeraty „Głosu Weterana i Rezerwisty” w wersji tradycyjnej

Czasopismo można zaprenumerować zbiorowo za pośrednictwem zarządów wojewódzkich, rejonowych, kół oraz indywidualnie.
 
     „GWiR” można prenumerować w określonych terminach:
 
        Opłaty wynoszą:
     –  w prenumeracie indywidualnej 1 egz. miesięcznie - 7,00 zł

–  w prenumeracie zbiorowej (powyżej 5 egz.) - 6,50 zł

Prenumerata roczna:

- indywidualna - 84 zł;

- zbiorowa - 78 zł;
  

 Odpowiedzialny za kolportaż wydania tradycyjnego „Głosu Weterana i Rezerwisty”

płk Stanisław KORDOWSKI tel. 727 008 003

 

Informujemy, że od dnia 1 marca 2018 roku za elektroniczne wydanie „Głosu Weterana i Rezerwisty” jest odpowiedzialny: Milosz BIAŁY, Tel. kom. 727 008 004 (pon.-pt. 9-14), E-mail: bialymi7@gmail.com.

 

Cena e-wydania „Głosu Weterana i Rezerwisty” wynosi:
 
     miesięcznie - 2,50 zł
 
     kwartalnie - 7,50 zł
 
     półrocznie - 15 zł
 
     rocznie - 30 zł
 

Zainteresowanych przy dokonywaniu wpłaty prosimy o podanie dokładnego adresu e-mail, na który należy przesyłać zaprenumerowany (zakupiony) e-„GWiR”.

Z poważaniem

Zarząd Spółki Vets&Army

   


 

Szanowni Państwo!

    

W Zarządzie Głównym jest do nabycia książka Dave`a Grossmana „O zabijaniu”. W ramach promocji można ją kupić wraz z filmem DVD w cenie 50 zł (książka bez filmu dostępna jest w kwocie 30 zł). Więcej informacji pod numerem telefonu (727 008 000).

Redakcja „GWiR”