Głos Weterana i Rezerwisty

2013

LAUREACI:

"SUPERSOWA"

Piotr BIAŁOKOZOWICZ

"DEBIUT"

Andrzej LEWANDOWSKI

"OSIĄGNIĘCIA W DANYM ROKU PUBLICYSTYCZNYM"

Tadeusz BOHM

KRYSZTAŁOWA SOWA IM. ANTONIEGO WITKOWSKIEGO 

Jerzy BŁAWAT

WYRÓŻNIENI: 

"PATENTEM KORESPONDENTA"

Henryk BUDZYŃSKI

Zbigniew KOZŁOWSKI

"DYPLOMAMI UZNANIA"

Ryszard DĄBROWSKI

Witold MAMEŁA

MEDALEM "ZA ZASŁUGI DLA GWiR"

Józef CIEŚLAK

Agnieszka WOŁK-ŁANIEWSKA

Waldemar SEROCKI

"ZŁOTE ENTERY"

Andrzej DARGACZ

Stanisław MIERNIK

ZBIGNIEW ZEMBRZUSKI